Narasta niezadowolenie wśród pracowników budżetówki

Komitet Protestacyjny Pracowników Sfery Budżetowej NSZZ „Solidarność“ jest coraz liczniejszy.  Dołączają do nas organizacje związkowe z terenu całego kraju – Jesteśmy rozgoryczeni. Nasza sytuacja finansowa jest fatalna. Są pracownicy, których wynagrodzenie miesięczne netto wynosi 1600-1800 zł, a pracownik z 20-letnim stażem pracy zarabia nieco ponad 2000 zł miesięcznie na rękę – piszą pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach. 

W skład Komitetu Protestacyjnego wchodzi już ponad 50 organizacji związkowych reprezentujących pracowników z  następujących branż i instytucji: Oświaty,  Służby Zdrowia, Opieki Społecznej, Pracowników Cywilnych Policji, Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Filharmonii Pomorskiej, Opery Nova, Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy, Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, Muzeum Okręgowego im. L.Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy.

Do Komitetu Protestacyjnego dołączyli i popierają jego działania także pracownicy spoza naszego regionu z następujących jednostek: Urzędu Statystycznego w Szczecinie z siedzibą w Koszalinie, Urzędu Statystycznego w Opolu, Urzędu Statystycznego w Łodzi, Urzędu Statystycznego w Gdańsku, Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, Inspekcji Handlowej w Katowicach, Inspekcji Handlowej w Koszalinie, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego , Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach,  Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu oraz Pracownicy Administracji w Olsztynie.

Jak widać niezadowolenie wśród pracowników budżetówki narasta i coraz więcej z nich chce włączyć się w działania mające na celu poprawę warunków pracy w kluczowych dla sprawnego funkcjonowania państwa instytucjach.

W związku z planowanym w drugiej połowie kwietnia spotkaniem z przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego panią minister Elżbietą Rafalską, 11 kwietnia 2018 r.,
o godzinie 13.00 w siedzibie Regionu odbędzie się spotkanie Komitetu Protestacyjnego Pracowników Sfery Budżetowej NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego. Celem spotkania jest ustalenie strategii prowadzenia negocjacji oraz przygotowania ewentualnych akcji protestacyjnych.


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74