Spotkanie z panią Minister nie później niż do końca maja

Komunikat Komitetu Protestacyjnego Pracowników Sfery Budżetowej NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego

Realizując ustalenia ze spotkania w dniu 7 maja br. Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Mikołaj Bogdanowicz przekazał ustalenia dokonane z Panią Minister Elżbietą Rafalską informując, że Pani Minister potwierdziła i zapewniła o chęci spotkania z Komitetem Protestacyjnym. Jednakże ze względu na prowadzony w Sejmie protest i związany z tym szereg spraw przekazała, że spotkanie odbędzie się w możliwie najszybszym terminie nie później niż do końca maja. Pani Minister poinformowała, iż ma świadomość że postulaty Komitetu Protestacyjnego są słuszne oraz że Rząd rozważa zgłoszony przez nas postulat dotyczący wzrostu wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej i odmrożenia kwoty bazowej.

Posiedzenie Komitetu Protestacyjnego, na którym zapadną kolejne decyzje w powyższej sprawie zaplanowane jest na 21 maja.

/-/ Mariusz Kolasiński
- Przewodniczący Komitetu Protestacyjnego Pracowników Sfery Budżetowej NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74