Ostatnie posiedzenie ZRB – podsumowanie mijającej kadencji

Wczoraj odbyło się ostatnie w tej kadencji posiedzenie Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”. Przyjęto projekty Porządku oraz Regulaminu obrad X Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego – Sesja Sprawozdawczo-Wyborcza, które odbędzie się w dniach
11-12 czerwca 2018 roku. Msza święta w intencji „Solidarności” odprawiona zostanie w niedzielę – 10 czerwca, o godzinie 12.30
w kościele patronackim Regionu – parafii p.w. Św. Andrzeja Boboli przy Placu Kościeleckich.

Następnie przedstawiono informację z bieżących prac Prezydium ZR. Szef Regionu Leszek Walczak omówił działania Komitetu Protestacyjnego Pracowników Sfery Budżetowej NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego. Członkowie Komitetu czekają, zgodnie z zapewnieniami pani minister Elżbiety Rafalskiej, na spotkanie, które ma się odbyć nie później niż do końca maja. Najbliższe spotkanie Komitetu zaplanowane jest na poniedziałek – 21 maja.

Sebastian Gawronek, zastępca przewodniczącego ZRB, przedstawił przygotowania do wdrożenia systemu RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Parlament Europejski przyjął w drodze rozporządzenia zmianę prawa o ochronie danych osobowych. Wszystkie kraje Unii Europejskiej, w tym i Polska, muszą dostosować swoje prawo do nowych przepisów, które będą obowiązywać od 25.5.2018 r. W ramach procedury wdrożeniowej muszą zostać wprowadzone zmiany w trzech obszarach: prawnej m.in. zasad przetwarzania danych, obowiązków informacyjnych, klauzuli zgód przetwarzania danych, organizacyjnej: kto ma dostęp do danych i na jakich zasadach oraz IT – dostosowania systemów informatycznych, zabezpieczeń serwera, poczty elektronicznej itp. Sebastian Gawronek poinformował, że dla związkowców zorganizowane zostaną szkolenia w tym zakresie.

W drugiej części posiedzenia Przewodniczący Oddziałów i Biur Terenowych ZR podsumowali swoją pracę w minionej kadencji, dziękując jednocześnie członkom Prezydium i Przewodniczącemu Regionu za wspólne cztery lata działalności.

Podziękowania za pracę na rzecz Regionu, aktywność, zaangażowanie i wspólne podejmowanie skutecznych działań w obronie praw pracowniczych i związkowych oraz   działania mające na celu rozwój Związku w naszym Regionie, członkom Zarządu, Regionalnej Komisji Rewizyjnej oraz szefom struktur terenowych złożyli wiceprzewodniczący Jan Kryger  i Sebastian Gawronek oraz Leszek Walczak – Przewodniczący.


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74