X WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” REGIONU BYDGOSKIEGO

X Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego odbędzie się w dniach 11-12 czerwca 2018r.
w sali im. 19 Marca 1981 Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3. Początek obrad o godzinie 9.00. Podpisywanie listy obecności oraz odbiór mandatów rozpocznie się od godziny 8.30. Msza święta w intencji „Solidarności” Regionu Bydgoskiego odprawiona zostanie 10 czerwca o godzinie 12.30 w kościele o.o. Jezuitów.

Przewodniczący organizacji związkowej (lub osoba pisemnie upoważniona), z której zostali wybrani delegaci mogą odbierać materiały w siedzibie Zarządu Regionu Bydgoskiego ul. Wełniany Rynek 5
od 21 maja 2018 r.

Informujemy również, iż zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Delegatów, sprawozdanie finansowe
w części dotyczącej realizacji uchwał budżetowych zostanie przedstawione przez Skarbnika podczas WZD.

Dokumentacja budżetowa dostępna będzie w zakresie przewidzianym w §73 Statutu NSZZ „Solidarność”
w siedzibie Zarządu Regionu od dnia 28.05.2018 r. po wcześniejszym poinformowaniu jednego z członków Prezydium.

Zgodnie z §95 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” kandydatów do władz regionalnych można zgłaszać pisemnie do Regionalnej Komisji Wyborczej tj. w sekretariacie ZRB przy ul. Wełniany Rynek 5,
w godzinach od 8.00 do 16.00.


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74