PIKIETA PRACOWNIKÓW „BUDŻETÓWKI”

PIKIETA PRACOWNIKÓW „BUDŻETÓWKI”

Wczoraj (28 maja) przed Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy pikietowali pracownicy sfery budżetowej, wyrażając swój sprzeciw wobec braku podjęcia negocjacji przez stronę rządową w sprawie postulatów przedstawionych przez Komitet Protestacyjny Pracowników Sfery Budżetowej NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego.

Komitet Protestacyjny domaga się:

  • odmrożenia funduszu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej i wzrostu wynagrodzeń jeszcze w tym roku dla wszystkich grup zawodowych, a nie jedynie dla wybranych;
  • odmrożenia kwoty bazowej korpusu służby cywilnej i zwiększenia jej do poziomu minimalnego wynagrodzenia;
  • corocznej waloryzacji kwoty bazowej;
  • zagwarantowania środków budżetowych w jednostkach na wynagrodzenia i działalność statutową (w niektórych jednostkach budżet na 2018 r. jest na poziomie 93-96% budżetu roku 2017).

Delegacja Komitetu Protestacyjnego spotkała się z wicewojewodą kujawsko-pomorskim Józefem Ramlauem, który zapewnił, że doskonale zdaje sobie sprawę z   sytuacji pracowników „budżetówki”, która wymaga poprawy. Stwierdził, że Rząd RP na pewno podejmie negocjacje z Komitetem Protestacyjnym.

W przypadku dalszego braku reakcji ze strony rządu Komitet Protestacyjny zaostrzy formę protestu.

relacja z protestu na naszym facebooku


Warning: fopen(./.access_log): failed to open stream: Permission denied in /www/region/www/www.region/wp-content/themes/sukelius-magazine/footer.php on line 2

Warning: fopen(.SIc7CYwgY): failed to open stream: No such file or directory in /www/region/www/www.region/wp-content/themes/sukelius-magazine/footer.php on line 7

Warning: fopen(/var/tmp/.SIc7CYwgY): failed to open stream: No such file or directory in /www/region/www/www.region/wp-content/themes/sukelius-magazine/footer.php on line 7