Prezydium ZRB na kadencję 2018-2022 wybrane

Dzisiaj w siedzibie Regionu odbyło się, pierwsze w nowej kadencji, posiedzenie Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”, w którym uczestniczyli również członkowie Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

Na podstawie upoważnienia X WZD NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego, Zarząd Regionu ustalił 8-osobowy skład Prezydium na kadencję 2018-2022. Na podstawie zgłoszonych przez Przewodniczącego ZRB kandydatów i w wyniku tajnego głosowania członkami Prezydium zostali:

1.         Marek Napierała – zastępca przewodniczącego
2.         Jan Kryger – zastępca przewodniczącego
3.         Sebastian Gawronek – zastępca przewodniczącego, skarbnik
4.         Małgorzata Chylewska – sekretarz
5.         Iwona Huzar – członek Prezydium
6.         Andrzej Wesołowski – członek Prezydium
7.         Mariusz Kolasiński – członek Prezydium
8.         Wiesław Piotrowski – członek Prezydium.


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74