„Solidarność” i pracownicy popierają dyrektor K-P OW NFZ w Bydgoszczy

W związku z zamiarem odwołania ze stanowiska dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy – dr n.med. Elżbiety Kasprowicz, Prezydium ZRB NSZZ „Solidarność” wystosowało do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego pismo, w którym wyraża swoją dezaprobatę wobec takich działań. Negatywną opinię w tej sprawie wydała także Rada Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy.

Jak czytamy w piśmie Prezydium ZRB NSZZ „Solidarność”, praca Pani Dyrektor jest oceniana bardzo wysoko nie tylko przez członków Rady K-P OW NFZ w Bydgoszczy, ale również przez partnerów społecznych, środowiska działające w ochronie zdrowia oraz pracowników, wyrażone w liście poparcia skierowanym do Pana Ministra.

Zastrzeżenia nasze budzi również brak merytorycznego uzasadnienia, lakoniczne sformułowania o utracie zaufania, bez podania w jakim zakresie zostało ono utracone, przypomina nam niestety minione czasy, tym bardziej, że praca Pani Dyrektor została doceniona przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, który przyznał jej nagrodę (o której dowiedziała się Pani Dyrektor już po Pana wniosku dotyczącego Jej odwołania).

Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” nie kwestionuje prawa Pana Ministra do decydowania o powoływaniu czy odwoływaniu podległych Panu pracowników, jednakże sposób i forma w jakiej to się dokonuje budzi nasz sprzeciw. Każde odwołanie powinno wskazywać merytoryczne uzasadnienie, w przeciwnym razie będzie uznawane jako decyzja polityczna, a głoszone hasło „Dobra Zmiana” stanie się zwykłym sloganem propagandowym.

W związku z powyższym mamy nadzieję, że uwzględni Pan opinię Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy, partnerów społecznych, pracowników, którzy kierują się zawsze dobrem pacjentów naszego województwa i odstąpi od odwołania pani dr n. med. Elżbiety Kasprowicz ze stanowiska dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pismo prezydium do Mnistra Zdrowia

List poparcia dla pani dyrektor, z ponad setką podpisów, wystosowali do Ministra także pracownicy i związkowcy K-P Oddziału NFZ w Bydgoszczy.

W związku z powzięciem informacji w przedmiocie odwołania dr n.med. Elżbiety Kasprowicz ze stanowiska K-P OW NFZ w Bydgoszczy, my niżej podpisani pracownicy tutejszego Oddziału NFZ pragniemy wyrazić swój niepokój.

Dyrektor Elżbieta Kasprowicz posiadając wykształcenie medyczne oraz kilkunastoletnie doświadczenie jako pracownik NFZ i Kasy Chorych, jest wysokiej klasy specjalistą w materii systemu opieki zdrowotnej z obszerną wiedzą praktyczną, niezbędną do pełnienia funkcji Dyrektora OW NFZ.

W szczególności teraz, w czasach dynamicznie zmieniających się przepisów regulujących służbę zdrowia (…) wszyscy potrzebujemy doświadczonego przewodnictwa, które będzie dawało poczucie stabilności, również w Ministerstwie Zdrowia, jako organie nadrzędnym.

W trosce o dobro pacjentów i świadczeniodawców z województwa kujawsko-pomorskiego, jak również pracowników tutejszego Oddziału NFZ, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wstrzymanie działań zmierzających do odwołania pani Elżbiety Kasprowicz ze stanowiska K-P OW NFZ.  


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74