Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Bezpłatna pomoc prawna dla emerytów

Informujemy, że Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” uruchomił dwa punkty, w których bezpłatną pomoc prawną uzyskają emeryci naszego Regionu.

Komunikat z posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Komunikat z posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” propozycje przedstawione przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w imieniu Rządu RP, dotyczące wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2019 rok, określenia podstawy do wyliczeń odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2019 r. oraz mieszanego modelu wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w państwowej sferze budżetowej ocenia jako konstruktywne, wychodzące naprzeciw postulatom związku, ale nie w pełni satysfakcjonujące.

Spotkanie KK NSZZ „Solidarność” z minister Rafalską

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska przedstawiła w Gdańsku, w trakcie spotkania Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” propozycje rządu na rok 2019. Propozycje rządu to odmrożenie kwoty bazowej w wynagrodzeniach w sferze budżetowej oraz kwoty bazowej funduszu socjalnego. Szefowa resortu potwierdziła również propozycję podwyższenia w przyszłym roku wysokości minimalnego wynagrodzenia do 2220 zł. – To propozycja, którą adresujemy do partnerów społecznych i pracowników sfery budżetowej, której pensje nasi poprzednicy przez wiele lat mrozili powodując sytuację pogłębionych dysproporcji w wynagrodzeniach – zaznaczyła minister Rafalska.


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74