Spotkanie KK NSZZ „Solidarność” z minister Rafalską

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska przedstawiła w Gdańsku, w trakcie spotkania Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” propozycje rządu na rok 2019.

Propozycje rządu to odmrożenie kwoty bazowej w wynagrodzeniach w sferze budżetowej oraz kwoty bazowej funduszu socjalnego. Szefowa resortu potwierdziła również propozycję podwyższenia w przyszłym roku wysokości minimalnego wynagrodzenia do 2220 zł. – To propozycja, którą adresujemy do partnerów społecznych i pracowników sfery budżetowej, której pensje nasi poprzednicy przez wiele lat mrozili powodując sytuację pogłębionych dysproporcji w wynagrodzeniach – zaznaczyła minister Rafalska.

- Wysokość minimalnego wynagrodzenia to propozycja, która wciąż jest w konsultacjach, ostateczny termin przyjęcia minimalnego wynagrodzenia to 15 września. Proponowana przez nas stawka godzinowa to 14,50 zł. W tej kwestii jesteśmy otwarci na propozycje związkowe. Przypominam, że największe wzrosty minimalnego wynagrodzenia to zawsze były decyzje rządów Prawa i Sprawiedliwości – dodała minister Elżbieta Rafalska.

- Zakładowy fundusz świadczeń pracowniczych był mrożony przez poprzednie lata. To powodowało, że pracownicy o najtrudniejszej sytuacji mieli ograniczoną możliwość korzystania z tego funduszu. Wiemy, że w 2015 r. wzrosty w sferze budżetowej były niższe niż w gospodarce, w 2016 r. ten trend zaczął się zmieniać i wynagrodzenia wzrastały mimo, że kwota bazowa była zamrożona. Nasze propozycje są przygotowane w sytuacji, gdy jest niższy niż zwykle deficyt, jest mała relacja długu publicznego. Mamy zdyscyplinowany budżet, racjonalny, ale dostrzegający problemy, finansujące programy społeczne – przekazała związkowcom minister Rafalska.

Spotkanie trwało trzy godziny, było burzliwe, ale bardzo dobre i merytoryczne. Przekraczało również ramy tych trzech elementów, dotyczyło różnych kwestii – problemów związkowców, polityki społecznej. To nasze, dzisiejsze spotkanie zostało szeroko wykorzystane i mogę podziękować, że w takiej dyskusji pojawiają się kwestie wymagające dobrej współpracy – stwierdziła minister Pracy.

NSZZ „Solidarność” postuluje o 12% wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, 8,5% wzrostu płacy minimalnej (do kwoty 2278 zł.) oraz odmrożenie kwoty naliczania funduszu socjalnego.

Wkrótce przedstawiona zostanie odpowiedź NSZZ „Solidarność” na propozycje rządu.

www.solidarnosc.org.pl


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74