Konferencja „Osoba niepełnosprawna w zatrudnieniu”

5 września w Bydgoszczy odbyła się  Konferencja pod hasłem „Wszyscy jesteśmy tacy sami”, poświęcona osobom niepełnosprawnym i  ich zatrudnianiu.

Celem spotkania było wsparcie merytoryczne osób z niepełnosprawnościami oraz pracodawców w procesie organizowania stanowisk pracy. Wśród prelegentów znajdowały się osoby z niepełnosprawnością oraz przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń zajmujących się tematyką rehabilitacji społeczno-zawodowej.

Przedstawicielem NSZZ „Solidarności” był Sebastian Gawronek – zastępca Przewodniczącego Regionu. – To bardzo ciekawy i bardzo ważny temat – stwierdził wiceszef Regionu. – NSZZ „Solidarność” bardzo aktywnie i czynnie włącza się nie tylko w obronę praw osób niepełnosprawnych, ale także w prawodawstwo dotyczące tej grupy społecznej. Przykładem może być walka naszego Związku o bezprawne zmiany w czasie pracy osób niepełnosprawnych, którą to walkę wygraliśmy – mówił po konferencji Sebastian Gawronek.

Uczestnicy Konferencji mogli skorzystać z porad przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, Polskiego Związku Niewidomych, Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Związku Głuchych w Bydgoszczy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a także Fundacji Aktywizacja z Bydgoszczy.


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74