ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA ZWIĄZKOWA

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność“ nawiązała współpracę z firmą LOTOS Paliwa, dzięki której wszyscy członkowie NSZZ „Solidarność“ będą mogli korzystać ze zniżek na stacjach LOTOS w ramach karty LOTOS Biznes i karty Navigator. Aktualnie trwa  finalizowanie umowy z LOTOS na poziomie Regionu i już niebawem karty będą wydawane członkom związku w naszym Regionie.

Jednak żeby otrzymać kartę LOTOS Biznes należy posiadać ważną elektroniczną legitymację związkową. Wystarczy wypełnić wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji, który jest do pobrania na stronie Komisji Krajowej http://www.solidarnosc.org.pl/images/files/dokumenty/Legitymacja_elektroniczna_4H.pdf lub bezpośrednio z naszej strony Legitymacja_elektroniczna_4H

Wypełnione wnioski należy złożyć w Zarządzie Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność“.

Pola, które bezwzględnie trzeba wypełnić:

  • imię;
  • nazwisko;
  • PESEL;
  • data wstąpienia do NSZZ „Solidarność”;
  • własnoręczny podpis wnioskującego.

Pola dotyczące adresu zamieszkania są nieobowiązkowe.

Legitymacja będzie ważna przez rok. Po upływie tego czasu zostanie automatycznie przedłużona po potwierdzeniu przez przewodniczącego/przewodniczącej przynależności do Związku członków swojej organizacji. Wydanie i korzystanie z legitymacji jest całkowicie darmowe.

Posiadanie legitymacji ułatwia korzystanie ze wszystkich usług oferowanych przez NSZZ „Solidarność”, przede wszystkim umożliwia szybszy i wygodniejszy dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej przysługującej członkom związku. Dzięki legitymacji możliwe jest także uzyskanie porady prawnej w innym regionie NSZZ „Solidarność”.

Niezbędne informacje dotyczące elektronicznej legitymacji związkowej oraz karty rabatowej LOTOS udziela Jakub Gaszak, tel. 695 874 000. Zapytania dotyczące elektronicznej legitymacji oraz karty rabatowej można kierować także na adres e-mail: jakubgaszak@gmail.com

Nie będzie możliwości wydania „związkowej” karty LOTOS Biznes i karty Navigator bez pośrednictwa Zarządu Regionu i bez posiadania ważnej elektronicznej legitymacji członkowskiej NSZZ „Solidarność”.


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74