Związkowcy domagają się od dyrektora przestrzegania zapisów ustawy

Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”  wraz z Radą OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego przesłały do Głównego Inspektora Sanitarnego pismo, w którym domagają się pilnej interwencji w sprawie nieprzestrzegania przez dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy zapisów ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne, zatrudnionych w placówkach leczniczych przez dyrektora WS S-E w Bydgoszczy.

Organizacje związkowe działające w jednostkach Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego domagają się wypłaty podwyżek wynagrodzeń wynikających z Ustawy, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Zdrowia.

Pismo


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74