Przed Krajowym Zjazdem Delegatów NSZZ „Solidarność”

Dzisiaj, 24 października 2018 r., w przeddzień XXIX Krajowego Zjazdu Delegatów w Częstochowie, na ostatnim w tej kadencji posiedzeniu spotka się Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”.

O godzinie 19.45 w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze odprawiona zostanie Msza święta, a następnie Apel Jasnogórski, w której wezmą udział członkowie Komisji Krajowej z przewodniczącym Piotrem Dudą.

W dniach 25-26 października 2018 roku odbędzie się XXIX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. Do kompetencji KZD należy m.in. uchwalanie ogólnego programu działania Związku, zmiana Statutu oraz wybór przewodniczącego Komisji Krajowej. Od 2010 funkcję przewodniczącego NSZZ „Solidarność” pełni Piotr Duda.

Gośćmi zjazdu będzie m.in Prezydent RP Andrzej Duda, a także wielu przedstawicieli rządu.

Krajowy Zjazd Delegatów tworzą Delegaci wybrani przez Walne Zebrania Delegatów regionów. Liczba miejsc mandatowych przypadających poszczególnym regionom jest proporcjonalna do liczby członków Związku zrzeszonych w danym regionie. Ponadto w skład KZD wchodzą przewodniczący zarządów regionów i rad krajowych sekretariatów branżowych oraz przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.

Region Bydgoski NSZZ „Solidarność” na Krajowym Zjeździe Delegatów reprezentują wybrani w czerwcu br. Delegaci:

Leszek Walczak
Sebastian G
awronek
Grzegorz Jutrowski
Jan Kryger
Marek Mazurek
Dariusz Siciński
Marek Witomski

Więcej o KZD na stronie www.solidarnoscczestochowa.pl

Plakat XXIX KZD


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74