Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Porozumienie w WSSE w Bydgoszczy

Informujemy, że zakończył się spór zbiorowy pomiędzy Zakładową Organizację Związkową NSZZ „Solidarność” przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, a Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Bydgoszczy Panem Jerzym Kasprzakiem w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla Pracowników WSEE w Bydgoszczy. Na dzisiejszym spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim Pan Wojewoda poinformował nas, że uzyskał  brakujące środki potrzebne na realizację zgłoszonych przez „Solidarność” postulatów. Cieszy nas skuteczność działań Pana Mikołaja Bogdanowicza Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, która pokazuje, że nadrzędnym celem jest prowadzenie dialogu społecznego i rozwiązywanie konfliktów pomiędzy partnerami społecznymi, którego jesteśmy gorącym zwolennikiem. Z zadowoleniem przyjmujemy informację, iż środki zostały już uruchomione i pracownicy stacji sanitarno- [...]

Wniosek o zwołanie w trybie pilnym posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W związku z brakiem realizacji postulatów dotyczących sporu zbiorowego w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, w sprawie realizacji ustawy z dnia 8.06.2017 r. o sposobie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, Przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” Leszek Walczak złożył w dniu wczorajszym wniosek do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza o zwołanie w trybie pilnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego mają wziąć udział Minister Zdrowia, Minister Finansów i Główny Inspektor Sanitarny.

Założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

Pracownicze Programy Kapitałowe mają dotyczyć ok. 11,5 mln pracowników i mają zapewnić dodatkowe oszczędności dla przyszłych emerytów po ukończeniu przez nich 60. roku życia. Ustawa zakłada utworzenie powszechnego, dobrowolnego i prywatnego systemu oszczędzania, współtworzonego przez pracowników, pracodawców i państwo.  Do PPK będą więc włączani wszyscy zatrudnieni, za których odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne – niezależnie od formy zatrudnienia. Pracownik, który zaczyna karierę zawodową i zarabia 3 tys. złotych brutto, może liczyć na to, że w PPK uzbiera 196 tys. zł, co podniesie jego przyszłą emeryturę o 1800 zł miesięcznie.

Kondolencje

Koledze Maciejowi Nakielskiemu, przewodniczącemu KZ NSZZ „Solidarność” przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, członkowi Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” z powodu śmierci ŻONY wyrazy współczucia, słowa otuchy i wsparcia w tych trudnych chwilach składa w imieniu „Solidarności” Regionu Bydgoskiego Przewodniczący Leszek Walczak

„Niepodległa do Hymnu”

"Niepodległa do Hymnu"

11 listopada świętować będziemy setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tej okazji będziemy wywieszać biało-czerwone flagi i śpiewać hymn państwowy. Akcja wspólnego śpiewania hymnu pod hasłem „Niepodległa do Hymnu” będzie miała miejsce w niedzielę 11 listopada, punktualnie o godzinie 12.00. „Niepodległa do hymnu” to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, możliwość wspólnego zaśpiewania hymnu przez każdego Polaka. Zaśpiewajmy razem z bliskimi, przyjaciółmi, sąsiadami. Uczcijmy najważniejsze święto i jedyny taki jubileusz w naszym życiu!

STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Bydgoszcz gen. dyw. Dariusz Łukowski ZAPRASZAJĄ na wojewódzkie obchody Narodowego Święta Niepodległości w 100. rocznicę jej odzyskania


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74