Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Wniosek o zwołanie w trybie pilnym posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W związku z brakiem realizacji postulatów dotyczących sporu zbiorowego w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, w sprawie realizacji ustawy z dnia 8.06.2017 r. o sposobie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, Przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” Leszek Walczak złożył w dniu wczorajszym wniosek do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza o zwołanie w trybie pilnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego mają wziąć udział Minister Zdrowia, Minister Finansów i Główny Inspektor Sanitarny.

Założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

Pracownicze Programy Kapitałowe mają dotyczyć ok. 11,5 mln pracowników i mają zapewnić dodatkowe oszczędności dla przyszłych emerytów po ukończeniu przez nich 60. roku życia. Ustawa zakłada utworzenie powszechnego, dobrowolnego i prywatnego systemu oszczędzania, współtworzonego przez pracowników, pracodawców i państwo.  Do PPK będą więc włączani wszyscy zatrudnieni, za których odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne – niezależnie od formy zatrudnienia. Pracownik, który zaczyna karierę zawodową i zarabia 3 tys. złotych brutto, może liczyć na to, że w PPK uzbiera 196 tys. zł, co podniesie jego przyszłą emeryturę o 1800 zł miesięcznie.


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74