Wniosek o zwołanie w trybie pilnym posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W związku z brakiem realizacji postulatów dotyczących sporu zbiorowego w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, w sprawie realizacji ustawy z dnia 8.06.2017 r. o sposobie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, Przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” Leszek Walczak złożył w dniu wczorajszym wniosek do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza o zwołanie w trybie pilnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego mają wziąć udział Minister Zdrowia, Minister Finansów i Główny Inspektor Sanitarny.

Kujawsko-Pomorskie jest jedynym województwem, w którym nie dokonano podwyżek wynagrodzeń zgodnie z ustawą !!!

Brak realizacji wypłat należnej pracownikom podwyżki wynagrodzenia spowoduje podjęcie przez NSZZ „Solidarność” czynnej akcji protestacyjnej.


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74