Porozumienie w WSSE w Bydgoszczy

Informujemy, że zakończył się spór zbiorowy pomiędzy Zakładową Organizację Związkową NSZZ „Solidarność” przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, a Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Bydgoszczy Panem Jerzym Kasprzakiem w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla Pracowników WSEE w Bydgoszczy. Na dzisiejszym spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim Pan Wojewoda poinformował nas, że uzyskał  brakujące środki potrzebne na realizację zgłoszonych przez „Solidarność” postulatów. Cieszy nas skuteczność działań Pana Mikołaja Bogdanowicza Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, która pokazuje, że nadrzędnym celem jest prowadzenie dialogu społecznego i rozwiązywanie konfliktów pomiędzy partnerami społecznymi, którego jesteśmy gorącym zwolennikiem. Z zadowoleniem przyjmujemy informację, iż środki zostały już uruchomione i pracownicy stacji sanitarno- epidemiologicznej w województwie kujawsko-pomorskim otrzymają w najbliższym czasie należne podwyżki wynagrodzeń ze spłatą od 1 lipca 2018 r.

W związku z powyższym planowane akcje protestacyjne zostają odwołane.

Poniżej protokół ze spotkania w dniu 23.11.2018 r.  

Protokół ze spotkania 23.11.2018


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74