Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Upamiętnienie ofiar stanu wojennego – konferencja prasowa

12 grudnia w siedzibie Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” odbyła się  konferencja prasowa poświęcona regionalnym obchodom 37. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, które odbędą się w Bydgoszczy 13 grudnia. Głównym punktem uroczystości będzie odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamięci internowanych w Wojskowych Obozach Internowania w stanie wojennym. W spotkaniu z dziennikarzami wzięli udział: Stefan Grzybowski – przedstawiciel „Stowarzyszenia „Chełminiacy 1982”, Jacek Tarczewski –  pełnomocnik wojewody ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz zastępcy przewodniczącego Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”: Jan Kryger i Sebastian Gawronek.

Podzielmy się dobrocią

Podzielmy się dobrocią

Jak co roku przed Świętami Bożego Narodzenia zwracamy się z prośbą do Koleżanek i Kolegów z organizacji związkowych naszego Regionu o finansowe wsparcie Wigilii dla ubogich. Organizacją wigilijnej wieczerzy zajmują się siostry ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Bydgoszczy przy wsparciu darczyńców, „Solidarności” naszego Regionu i wolontariuszy. Być może dzięki naszej pomocy osoby ubogie, żyjące w poczuciu osamotnienia i odrzucenia społecznego, będą mogły godnie spędzić ten jeden wyjątkowy wieczór w roku. Środki na wyżej wymieniony cel można przekazywać na konto ZRB NSZZ „Solidarność” PKO BP I O/Bydgoszcz  87 1020  1462  0000  7502  0019  1569 z dopiskiem „Wigilia dla ubogich”.

Związkowe votum nieufności dla minister Anny Zalewskiej

10 grudnia Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz oświatowe sekcje regionalne zorganizowały konferencje prasowe pod hasłem „Związkowe votum nieufności dla minister Zalewskiej”, na których przedstawione zostały powody żądania odwołania Anny Zalewskiej ze stanowiska ministra edukacji. W Bydgoszczy stanowisko związkowców zaprezentowali Małgorzata Chylewska i Wojciech Jaranowski –  przewodniczący Sekcji Oświatowych Regionów Bydgoskiego i Toruńsko-Włocławskiego NSZZ „Solidarność”.

37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia obchodzimy 37. rocznicę jednego z najtragiczniejszych wydarzeń we współczesnej historii Polski. Należy o tym mówić, by pamięć o ofiarach stanu wojennego, o ofiarach reżimu komunistycznego – osobach internowanych istniała w świadomości kolejnych pokoleń. Wielu Polaków poświęciło w grudniu 1981 roku wszystko, by walczyć z komunistyczną władzą. Przez ponad dwa lata żyliśmy w kraju, gdzie na każdym kroku widać było milicję, ORMO i polskie wojsko z wycelowaną w swoich rodaków bronią. Ostatecznie zwyciężył wspólny cel – powstanie wolnej i demokratycznej Ojczyzny. Naszym zadaniem, zadaniem NSZZ „Solidarność” jest dbanie o pamięć ofiar stanu wojennego.

Żebyśmy byli dla siebie wsparciem …

Żebyśmy byli dla siebie wsparciem ...

Wczoraj (6 grudnia) w sali „Martina”, w bydgoskim MZK odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli członkowie Prezydium, Zarządu Regionu, Regionalnej Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczący organizacji związkowych z Bydgoszczy. Na początku spotkania Przewodniczący Leszek Walczak podsumował wydarzenia mijającego roku i działania „Solidarności” m.in. w zakresie przestrzegania prawa pracy. Przypomniał o prowadzonych sporach zbiorowych, negocjacjach i osiągniętych efektach, szczególnie tych, którymi zajmował się powołany 14 lutego br. Komitet Protestacyjny Pracowników Sfery Budżetowej NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego.

Kondolencje

Koledze Markowi Witomskiemu, przewodniczącemu Oddziału ZRB NSZZ „Solidarność” w Świeciu, członkowi Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” wyrazy współczucia, słowa otuchy i wsparcia z powodu śmierci MAMY w imieniu Prezydium i Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ„Solidarności” składa Przewodniczący Leszek Walczak

Zapraszamy na spotkanie opłatkowe

Zapraszamy na spotkanie opłatkowe

Przewodniczący Leszek Walczak oraz Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” serdecznie zapraszają  Przewodniczących organizacji związkowych z Bydgoszczy na tradycyjne spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w najbliższy czwartek 6 grudnia o godzinie 11.30 w sali MZK przy ul. Inowrocławskiej. Doroczne świąteczne spotkanie będzie okazją do podsumowania wydarzeń mijającego roku oraz złożenia życzeń z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Serdecznie zapraszamy.


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74