Kondolencje

Kondolencje

Koledze Markowi Witomskiemu,
przewodniczącemu Oddziału ZRB NSZZ „Solidarność” w Świeciu, członkowi Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”

wyrazy współczucia, słowa otuchy i wsparcia z powodu śmierci MAMY

w imieniu Prezydium i Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ„Solidarności” składa
Przewodniczący Leszek Walczak


Warning: fopen(./.access_log): failed to open stream: Permission denied in /www/region/www/www.region/wp-content/themes/sukelius-magazine/footer.php on line 2

Warning: fopen(.SIc7CYwgY): failed to open stream: No such file or directory in /www/region/www/www.region/wp-content/themes/sukelius-magazine/footer.php on line 7

Warning: fopen(/var/tmp/.SIc7CYwgY): failed to open stream: No such file or directory in /www/region/www/www.region/wp-content/themes/sukelius-magazine/footer.php on line 7