Żebyśmy byli dla siebie wsparciem …

Żebyśmy byli dla siebie wsparciem …

Wczoraj (6 grudnia) w sali „Martina”, w bydgoskim MZK odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli członkowie Prezydium, Zarządu Regionu, Regionalnej Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczący organizacji związkowych z Bydgoszczy.

Na początku spotkania Przewodniczący Leszek Walczak podsumował wydarzenia mijającego roku i działania „Solidarności” m.in. w zakresie przestrzegania prawa pracy. Przypomniał o prowadzonych sporach zbiorowych, negocjacjach i osiągniętych efektach, szczególnie tych, którymi zajmował się powołany 14 lutego br. Komitet Protestacyjny Pracowników Sfery Budżetowej NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego.Sukcesem zakończył się także trwający od 29 maja spór zbiorowy pomiędzy Zakładową Organizację Związkową NSZZ „Solidarność” przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, a Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Bydgoszczy w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla Pracowników WSEE w Bydgoszczy. Takich działań w ciągu kończącego się roku było bardzo dużo. Zdaniem szefa Regionu w niektórych przypadkach brakuje większego zaangażowania członków organizacji związkowych w akcjach  inicjowanych i prowadzonych przez członków Prezydium ZRB. Na zakończenie Przewodniczący Leszek Walczak złożył wszystkim świąteczne i noworoczne życzenia.

Zaproszony na spotkanie opłatkowe Ojciec Superior Piotr Twardecki SJ nawiązał do  ewangelicznej historii Zbawienia, która pokazuje nam, że jesteśmy „w drodze”.Chodzi o to, żebyśmy ciągle na nowo myśleli co możemy w naszej rzeczywistości, w rzeczywistości naszego świata zmieniać na lepsze. Co możemy zrobić, aby ta nasza wspólnota, którą budujemy na różnych poziomach, wzrastała, cieszyła się dobrym bytem i aby stawała się wspólnotą zaufania do siebie nawzajem, do Pana Boga – żebyśmy byli dla siebie wsparciem – mówił Jezuita.

Za chwilę przełamiemy się opłatkiem. To jest bardzo ważny gest, bo z jednej strony nawiązuje do Eucharystii, a z drugiej strony jest przesłaniem dla każdego z nas, że w naszym życiu walcząc o rzeczy słuszne, wartościowe czasami musimy umieć się w sposób pozytywny „złamać”, jeżeli to „złamanie” będzie większą wartością dla dobra wspólnego. (…) Życzę Wam wszystkim takiej szkoły bożego „łamania” w tych czasach, które wydawałoby się, że są dużo łatwiejsze, ale w wielu miejscach są dużo trudniejsze. Tak jak drogą Kościoła jest człowiek, tak drogą „Solidarności” był, jest i będzie ten człowiek, który podejmuje pracę dla godnego życia swojej rodziny – powiedział Ojciec Superior.

Po odczytaniu fragmentu Ewangelii wg Świętego Łukasza, zebrani łamiąc się opłatkiem, złożyli sobie życzenia wytrwałości w działaniu i dobrych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.


Warning: fopen(./.access_log): failed to open stream: Permission denied in /www/region/www/www.region/wp-content/themes/sukelius-magazine/footer.php on line 2

Warning: fopen(.SIc7CYwgY): failed to open stream: No such file or directory in /www/region/www/www.region/wp-content/themes/sukelius-magazine/footer.php on line 7

Warning: fopen(/var/tmp/.SIc7CYwgY): failed to open stream: No such file or directory in /www/region/www/www.region/wp-content/themes/sukelius-magazine/footer.php on line 7