Związkowe votum nieufności dla minister Anny Zalewskiej

10 grudnia Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz oświatowe sekcje regionalne zorganizowały konferencje prasowe pod hasłem „Związkowe votum nieufności dla minister Zalewskiej”, na których przedstawione zostały powody żądania odwołania Anny Zalewskiej ze stanowiska ministra edukacji. W Bydgoszczy stanowisko związkowców zaprezentowali Małgorzata Chylewska i Wojciech Jaranowski –  przewodniczący Sekcji Oświatowych Regionów Bydgoskiego i Toruńsko-Włocławskiego NSZZ „Solidarność”.

Głównymi problemami, o których mówili związkowcy z oświatowej „Solidarności” na konferencjach prasowych są: brak godnych podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli,  niedotrzymanie obietnicy wprowadzenia zmian w systemie finansowania zadań oświatowych i systemie wynagradzania, wydłużenie ścieżki awansu zawodowego,  wprowadzenie nowych, niekorzystnych dla nauczycieli, przepisów dotyczących oceny pracy nauczyciela, niezlikwidowanie godzin karcianych, nieprzywrócenie uprawnienia do wcześniejszej emerytury, prowadzenie pozorowanego dialogu ze związkami zawodowymi i wzrost biurokracji.

- Wiele postulatów dla nas uciążliwych dotąd nie została zrealizowana i odnosimy wrażenie, że w polskiej oświacie toczy się dialog pozorowany – mówili członkowie Sekcji. Podkreślając, że nauczyciele są najgorzej opłacaną grupą zawodową pracowników z wyższym wykształceniem. I podali przykłady: nauczyciel stażysta dostaje na rękę niecałe 2 tys. zł, a nauczyciel dyplomowany z ponad trzydziestoletnim stażem pracy – niecałe 2800 zł.

Związkowcy zamierzają teraz skonsultować swoje postulaty z posłami, a także premierem Morawieckim. W lutym podejmą decyzję o dalszych krokach. Jeżeli minister Zalewska podejmie konstruktywny dialog z przedstawicielami nauczycieli, zapowiadają, że są skłonni cofnąć tzw. votum nieufności dla niej.

Przypomnijmy, że 17–18 maja 2018 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim podczas WZD KSOiW NSZZ „Solidarność” delegaci przyjęli stanowisko, w którym czytamy: „Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w wyniku dogłębnej analizy obecnej sytuacji stwierdza, że straciło zaufanie do ministra edukacji narodowej w osobie Anny Zalewskiej. Uważamy, że obecnie prowadzony dialog ze związkami zawodowymi jest pozorowany!” Delegaci WZD zwrócili się do premiera RP o odwołanie Anny Zalewskiej z funkcji ministra edukacji narodowej. Natomiast 15 września związkowcy  swój protest przeciwko polityce minister Anny Zalewskiej zademonstrowali na ulicach przed budynkiem Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74