Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Upamiętnienie ofiar stanu wojennego – konferencja prasowa

12 grudnia w siedzibie Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” odbyła się  konferencja prasowa poświęcona regionalnym obchodom 37. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, które odbędą się w Bydgoszczy 13 grudnia. Głównym punktem uroczystości będzie odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamięci internowanych w Wojskowych Obozach Internowania w stanie wojennym. W spotkaniu z dziennikarzami wzięli udział: Stefan Grzybowski – przedstawiciel „Stowarzyszenia „Chełminiacy 1982”, Jacek Tarczewski –  pełnomocnik wojewody ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz zastępcy przewodniczącego Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”: Jan Kryger i Sebastian Gawronek.

Podzielmy się dobrocią

Podzielmy się dobrocią

Jak co roku przed Świętami Bożego Narodzenia zwracamy się z prośbą do Koleżanek i Kolegów z organizacji związkowych naszego Regionu o finansowe wsparcie Wigilii dla ubogich. Organizacją wigilijnej wieczerzy zajmują się siostry ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Bydgoszczy przy wsparciu darczyńców, „Solidarności” naszego Regionu i wolontariuszy. Być może dzięki naszej pomocy osoby ubogie, żyjące w poczuciu osamotnienia i odrzucenia społecznego, będą mogły godnie spędzić ten jeden wyjątkowy wieczór w roku. Środki na wyżej wymieniony cel można przekazywać na konto ZRB NSZZ „Solidarność” PKO BP I O/Bydgoszcz  87 1020  1462  0000  7502  0019  1569 z dopiskiem „Wigilia dla ubogich”.


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74