Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Czy będzie spotkanie z minister Elżbietą Rafalską?

Przesłane do Premiera RP Mateusza Morawieckiego pismo Komitetu Protestacyjnego pracowników sfery budżetowej NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego zostało przekazane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów do p.Elżbiety Rafalskiej – Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Sekretarz Stanu Marek Suski w piśmie zwrócił się do pani minister z prośbą o zajęcie stanowiska i merytoryczne odniesienie do zawartych w piśmie propozycji, oraz podjęcie stosownych działań, w tym zorganizowanie postulowanego spotkania z przedstawicielami Komitetu. O podjętych w tej sprawie działaniach i stanie sprawy ma być na bieżąco informowane Biuro Prezesa Rady Ministrów.

Droga Krzyżowa Ludzi Solidarnych

Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” oraz Ojciec Mieczysław Łusiak SJ Kapelan Regionu zapraszają w piątek 23.03.2018 roku o godzinie 17.00 na DROGĘ KRZYŻOWĄ LUDZI SOLIDARNYCH. Trasa Drogi Krzyżowej prowadzić będzie z Wełnianego Rynku od siedziby Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”, ulicami bydgoskiej starówki, do kościoła p.w. Św.Andrzeja Boboli na Placu Kościeleckich. Do udziału w Drodze Krzyżowej zapraszamy członków NSZZ „Solidarność”, Poczty Sztandarowe organizacji związkowych, a także mieszkańców miasta.

Bydgoski Marzec stał się jednym z symboli walki o wolną Polskę

Bydgoski Marzec stał się jednym z symboli walki o wolną Polskę

Wczoraj odbyły się obchody 37. rocznicy Wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981 roku. Tegoroczne obchody odbyły się pod Narodowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w stulecie odzyskania niepodległości. Zorganizowane zostały wspólnie przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przewodniczącego Kujawsko-Pomorskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Przewodniczących NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego i Toruńsko-Włocławskiego oraz Delegaturę IPN w Bydgoszczy.

Komunikat

W związku z obchodami 37. rocznicy wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981, zaplanowane na dzisiaj – 19 marca br. spotkanie z przewodniczącymi organizacji zakładowych i międzyzakładowych nie odbędzie się. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa  w dzisiejszych uroczystościach, które rozpoczną się o godzinie 12.00 przed tablicą upamiętniającą strajk chłopski z 1981 roku, usytuowaną na budynku dawnego WK ZSL przy ul. Dworcowej 87.

Spotkanie Komitetu Protestacyjnego z wiceszefem KK

Spotkanie Komitetu Protestacyjnego z wiceszefem KK

Wczoraj, w siedzibie Zarządu Regionu odbyło się spotkanie Komitetu Protestacyjnego Pracowników Sfery Budżetowej z Bogdanem Kubiakiem – zastępcą przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Reprezentanci organizacji związkowych wchodzących w skład Komitetu Protestacyjnego przedstawili sytuacje w poszczególnych jednostkach budżetówki i zaapelowali do władz Komisji Krajowej o pomoc w dążeniu do realizacji postulatów Komitetu Protestacyjnego.

Śniadanie wielkanocne

Od wielu lat razem wspieramy działania Sióstr ze Zgromadzenia Albertynek w organizacji pomocy osobom najuboższym i samotnym. Jak przed każdymi świętami, w tym szczególnym czasie, zwracamy się do członków organizacji związkowych naszego Regionu o finansowe wsparcie akcji „ŚNIADANIE WIELKANOCNE”. Środki na wyżej wymieniony cel można przekazywać na konto Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” PKO BP I O/Bydgoszcz 87 1020 1462 0000 7502 0019 1569 z dopiskiem „Śniadanie Wielkanocne”. Za każdą pomoc serdecznie dziękujemy.

Szkolenia SIP

Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” zorganizował w dniach 7 i 8 marca br. dwa szkolenia Społecznych Inspektorów Pracy. W siedzibie Regionu zajęcia prowadzili Starszy Inspektor Małgorzata Matuszewska i Starszy Inspektor Leszek Furgał  z Okręgowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy.

37. rocznica Wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981

37. rocznica Wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981

W najbliższy poniedziałek 19 marca, mija 37 lat od wydarzeń Bydgoskiego Marca’81. Tegoroczne obchody odbędą się pod Narodowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Uroczystości 37. rocznicy tych pamiętnych wydarzeń organizują wspólnie: Mikołaj Bogdanowicz -Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Janusz Walczak – Przewodniczący Kujawsko-Pomorskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Leszek Walczak – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego, Jacek Żurawski – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Regionu Toruńsko-Włocławskiego, Edyta Cisewska – Naczelnik Delegatury IPN w Bydgoszczy.

DROGA KRZYŻOWA LUDZI SOLIDARNYCH

DROGA KRZYŻOWA LUDZI SOLIDARNYCH

Słowami Świętego Jana Pawła II z Orędzia na Wielki Post zapraszamy serdecznie do udziału w Drodze Krzyżowej Ludzi Solidarnych. „Wielki Post każdego roku jawi się nam jako czas sprzyjający wzmożeniu modlitwy i pokuty, otwierając serce na pokorne przyjęcie woli Bożej. W tym okresie wskazywana jest nam duchowa droga, będąca przygotowaniem do ponownego przeżywania wielkiej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, przede wszystkim poprzez pilniejsze słuchanie słowa Bożego oraz bardziej wielkoduszne praktykowanie umartwienia, dzięki czemu możemy hojniej przyjść z pomocą bliźniemu w potrzebie”.

Stanowisko ZRB NSZZ „Solidarność” ws. protestu pracowników sfery budżetowej

Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” w pełni popiera postulaty zgłoszone przez Komitet Protestacyjny pracowników sfery budżetowej. W przyjętym w tej sprawie Stanowisku Zarząd Regionu przypomina o negatywnej opinii Prezydium KK NSZZ „Solidarność” z dnia 25.09.2017 roku w sprawie projektu ustawy budżetowej na 2018 rok. W części dotyczącej wynagrodzeń Prezydium podkreśliło, że konsekwentne „zamrażanie” wzrostu wynagrodzeń niepodlegających automatycznej indeksacji prowadzi do coraz większych rozbieżności płacowych wśród poszczególnych grup pracowniczych u tego samego pracodawcy.


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74