Archives by date

You are browsing the site archives by date.

DROGA KRZYŻOWA LUDZI SOLIDARNYCH

DROGA KRZYŻOWA LUDZI SOLIDARNYCH

Słowami Świętego Jana Pawła II z Orędzia na Wielki Post zapraszamy serdecznie do udziału w Drodze Krzyżowej Ludzi Solidarnych. „Wielki Post każdego roku jawi się nam jako czas sprzyjający wzmożeniu modlitwy i pokuty, otwierając serce na pokorne przyjęcie woli Bożej. W tym okresie wskazywana jest nam duchowa droga, będąca przygotowaniem do ponownego przeżywania wielkiej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, przede wszystkim poprzez pilniejsze słuchanie słowa Bożego oraz bardziej wielkoduszne praktykowanie umartwienia, dzięki czemu możemy hojniej przyjść z pomocą bliźniemu w potrzebie”.

Stanowisko ZRB NSZZ „Solidarność” ws. protestu pracowników sfery budżetowej

Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” w pełni popiera postulaty zgłoszone przez Komitet Protestacyjny pracowników sfery budżetowej. W przyjętym w tej sprawie Stanowisku Zarząd Regionu przypomina o negatywnej opinii Prezydium KK NSZZ „Solidarność” z dnia 25.09.2017 roku w sprawie projektu ustawy budżetowej na 2018 rok. W części dotyczącej wynagrodzeń Prezydium podkreśliło, że konsekwentne „zamrażanie” wzrostu wynagrodzeń niepodlegających automatycznej indeksacji prowadzi do coraz większych rozbieżności płacowych wśród poszczególnych grup pracowniczych u tego samego pracodawcy.

Posiedzenie Prezydium K-P WRDS ws. postulatów Komitetu protestacyjnego

Posiedzenie Prezydium K-P WRDS ws. postulatów Komitetu protestacyjnego

7 marca 2018 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, podczas którego Leszek Walczak – Przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” oraz Mariusz Kolasiński – Przewodniczący Komitetu Protestacyjnego poinformowali o postulatach Komitetu Protestacyjnego pracowników sfery budżetowej Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”.

Poparcie dla działań Komitetu Protestacyjnego

7 marca otrzymaliśmy Uchwałę Rady Krajowej Sekcji Pracowników Skarbowych NSZZ „Solidarność” popierającą działania Komitetu Protestacyjnego NSZZ „Solidarność” pracowników sfery budżetowej Regionu Bydgoskiego. Czytamy w niej: W związku z działaniami Komitetu Protestacyjnego Pracowników Sfery Budżetowej Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” Rada Krajowej Sekcji Pracowników Skarbowych NSZZ „Solidarność” popiera wszelkie postulaty zgłoszone przez Komitet Protestacyjny w piśmie z 28 lutego 2018 roku do Premiera Rządu RP.

Spotkanie Komitetu Protestacyjnego z wojewodą

Spotkanie Komitetu Protestacyjnego z wojewodą

6 marca odbyło się spotkanie Komitetu Protestacyjnego NSZZ „Solidarność” pracowników sfery budżetowej Regionu Bydgoskiego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem. Podczas spotkania przedstawiciele Komitetu zapoznali Wojewodę z dramatyczną sytuacją pracowników w jednostkach budżetowych działających w naszym regionie i przekazali swoje postulaty.

Jutro negocjacje z wojewodą

Jutro rozpoczynają się negocjacje Komitetu Protestacyjnego NSZZ „Solidarność” pracowników sfery budżetowej Regionu Bydgoskiego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem.

Będzie spotkanie Komitetu Protestacyjnego z Wojewodą

W dniu dzisiejszym  Wojewoda kujawsko-pomorski przesłał do Leszka Walczaka zaproszenie dla przedstawicieli Komitetu Protestacyjnego NSZZ „Solidarność” pracowników sfery budżetowej na spotkanie. Jest to odpowiedź na apel związkowców wystosowany podczas konferencji prasowej 28 lutego br. Rozmowy mają dotyczyć wzrostu wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej oraz zgłoszonych przez związkowców postulatów.

Życzenia od Papieża Franciszka

Na ręce Leszka Walczaka – przewodniczącego Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”, Papież Franciszek przesłał podziękowania i życzenia dla bydgoskiej „Solidarności”. Szanowny Panie, W imieniu Jego Świątobliwości Franciszka dziękuję za nadesłane życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, a w sposób szczególny za duchową łączność w modlitwie.

Cierpliwość pracowników sfery budżetowej się wyczerpała

Cierpliwość pracowników sfery budżetowej się wyczerpała

Dzisiaj (28 lutego) w siedzibie Regionu odbyła się konferencja prasowa Komitetu Protestacyjnego Pracowników Sfery Budżetowej Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”, utworzonego 14 lutego br. Komitet reprezentuje 30 organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” naszego Regionu – przedstawicieli pracowników oświaty, służby zdrowia, Krajowej Administracji Skarbowej, Urzędu Statystycznego, Urzędu Miar, Urzędu Wojewódzkiego, Pomocy Społecznej, kultury i pracowników cywilnych Policji.

Będziemy przyglądać się handlowcom

Będziemy przyglądać się handlowcom

1 marca wchodzi w życie ustawa ograniczająca handel w niedziele – pierwsza taka niedziela będzie już 11 marca, a handlowcy prześcigają się w pomysłach, jak „obejść” zapisy ustawy. Na ten temat w dzisiejszej „Rozmowie dnia”, na antenie radia Pomorza i Kujaw, mówił Leszek Walczak – przewodniczący Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”.


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74