Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Generałowie winni – wyrok ws. Wojskowych Obozów Internowania

Generałowie winni - wyrok ws. Wojskowych Obozów Internowania

- Wczoraj, 22 lutego o godzinie 10.00, Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa ogłosił wyrok w sprawie już tylko dwóch oskarżonych generałów – Władysława C. i Józefa S. Sąd uznał, potwierdzając naszą ocenę zdarzeń, że władze PRL, w tym wymienieni generałowie SB, wcielając opozycjonistów do wojska (do tzw. Wojskowych Obozów Internowania) i pozbawiając ich w ten sposób wolności, działały bezprawnie. Sąd skazał ich na karę dwóch lat bezwzględnego pozbawienia wolności oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości – poinformował na dzisiejszej konferencji prasowej, w siedzibie Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”, prokurator IPN Mieczysław Góra.

Spotkanie z p.o. OIP w Bydgoszczy

22 lutego odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”, którego gościem był Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy p. Zbigniew Studziński, pełniący obowiązki od 30 listopada ubiegłego roku. Podczas swojego wystąpienia zadeklarował pełną współpracę z NSZZ „Solidarność”,  w ramach obowiązującego prawa i ustawy o PIP. – Rzeczywistość bywa twarda i należy zawsze dążyć do konsensusu. Jako związkowiec od ponad trzydziestu lat wiem z jakimi problemami macie Państwo do czynienia na co dzień. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie się układała po partnersku i z szacunkiem.    – stwierdził Z.Studziński.

Powołano Komitet Protestacyjny Pracowników Sfery Budżetowej

Powołano Komitet Protestacyjny Pracowników Sfery Budżetowej

W dniu 14 lutego 2018 roku w siedzibie Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” odbyło się spotkanie organizacji zakładowych i międzyzakładowych jednostek budżetowych administracji rządowej i samorządowej. Głównym celem spotkania było omówienie polityki płacowej rządu wobec pracowników sfery budżetowej. Po raz kolejny pracownicy Budżetówki zostali pozbawieni wzrostu swoich wynagrodzeń. Przewodniczący 25 organizacji związkowych obecnych na spotkaniu podjęło decyzję o powołaniu Komitetu Protestacyjnego Pracowników Sfery Budżetowej NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego i rozpoczęciu walki o godne wynagrodzenie.

Zapraszamy na szkolenie SIP

Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” organizuje szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy. Zajęcia odbędą się w dwóch terminach, tj. 7 i 8 marca br. Szkolenia prowadzone będą w siedzibie Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”, Wełniany Rynek 5. Szczegóły i zapisy – do 2 marca – w sekretariacie Regionu 52 376-70-10. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Posiedzenie plenarne K-P WRDS

Posiedzenie plenarne K-P WRDS

1 lutego odbyło się plenarne posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, którego gościem była Minister Elżbieta Rafalska. Podczas posiedzenia WRDS minister rodziny omówiła politykę rodzinną rządu oraz jej wpływ na sytuację demograficzną i gospodarczą Polski, a także na kondycję finansową rodzin. Zapoznała także partnerów społecznych z działaniami rządu służącymi integracji zawodowej i społecznej osób powyżej 65 roku życia. Tematy te zostały poddane dyskusji.

Prezydent podpisał ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Prezydent podpisał ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

We wtorek, 30 stycznia 2018 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. – Ustawa ograniczająca handel w niedziele przywraca normalność i jest faktycznym pokazaniem wewnątrzspołecznej, polskiej solidarności – powiedział Prezydent Andrzej Duda tuż przed podpisaniem ustawy. Podkreślił, że nowe prawo wprowadza zakaz handlu w niedziele etapami, a także przewiduje cały szereg wyłączeń: i co do dni, i co do branż, w których działalność jest prowadzona. 

To będzie test, jak TK traktuje dialog społeczny w Polsce – mówi szef „Solidarności”

Decyzja Prezydenta o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie czy nie zostały złamane zasady poprawnej legislacji przy wprowadzaniu zmian w ustawie o ubezpieczeniach społecznych, znoszących górny limit dochodów od których potrąca się składki emerytalne, jest odpowiedzią na apel NSZZ „Solidarność” i Konfederacji Lewiatan – ocenia przewodniczący Związku Piotr Duda.

Związkowe spotkanie opłatkowe, 20.12.2017 r.

Związkowe spotkanie opłatkowe, 20.12.2017 r.

Płaca minimalna: 2100 zł brutto

Od 1 stycznia 2018 roku płaca minimalna w Polsce wynosi 2100 zł brutto. Tym samym w 2018 najniższa krajowa wzrosła o 100 złotych, czyli „na rękę” 70 zł. W 2018 roku wzrosła również minimalna stawka godzinowa. Kodeks pracy gwarantuje pracownikom otrzymywanie pensji minimalnej. Wysokość wynagrodzenia minimalnego na kolejny rok jest podawana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do 15 września. Od 1 stycznia 2018 roku minimalna płaca wyniesie ono 2100 zł brutto. Kwestie związane z płacą minimalną reguluje Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Co ważne przepisy te odnoszą się wyłącznie [...]


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74