Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Szkolenie dla SIP

Firma TYSOL Sp. z o.o. organizuje w dniach 10-11 maja br. szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy. Miejsce szkolenie: Hotel Dal w Gdańsku, ul. Czarny Dwór 4. Całkowity koszt szkolenia wynosi 950 zł brutto za osobę. Cena obejmuje materiały szkoleniowe, nocleg z pełnym wyżywieniem, przerwy kawowe. Więcej informacji na stronie www.tygodniksolidarnosc.com

Spotkanie Komitetu Protestacyjnego

Spotkanie Komitetu Protestacyjnego

Dzisiaj odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Protestacyjnego Pracowników Sfery Budżetowej NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego. Komitet powiększył się o organizacje związkowe także spoza Regionu Bydgoskiego. Omówiono dotychczasowe działania i ustalono strategię dalszego postępowania, w tym m.in. negocjacji i ewentualnych akcji protestacyjnych. Sytuacja rozwija się bardzo dynamicznie, o kolejnych działaniach Komitetu Protestacyjnego Pracowników Sfery Budżetowej NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego będziemy informować na bieżąco.

Zapraszamy na szkolenia do Wielonka

Zapraszamy na szkolenia do Wielonka

Rozpoczynamy cykl szkoleń z zakresu prawa związkowego i prawa pracy (SOD). Szkolenie obejmuje praktyczną działalność związkową i skierowane jest głównie do osób, które dopiero rozpoczynają swoją działalność związkową. Pierwsze ze szkoleń odbędzie się w dniach 25 – 27 kwietnia w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” w Wielonku.

Narasta niezadowolenie wśród pracowników budżetówki

Komitet Protestacyjny Pracowników Sfery Budżetowej NSZZ „Solidarność“ jest coraz liczniejszy.  Dołączają do nas organizacje związkowe z terenu całego kraju – Jesteśmy rozgoryczeni. Nasza sytuacja finansowa jest fatalna. Są pracownicy, których wynagrodzenie miesięczne netto wynosi 1600-1800 zł, a pracownik z 20-letnim stażem pracy zarabia nieco ponad 2000 zł miesięcznie na rękę – piszą pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach. 

10 kwietnia 2010-2018

10 kwietnia 2010 roku w katastrofie pod Smoleńskiem nasza Ojczyzna w osobach Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, jego Małżonki, ostatniego Prezydenta RP na uchodźctwie, parlamentarzystów, generałów – dowódców sił zbrojnych RP, duchowieństwa, szefów najważniejszych instytucji w Państwie, przedstawicieli Rodzin Katyńskich straciła w jednej chwili nie tylko elitę polskiej sceny politycznej. Straciliśmy także oddanych Rzeczpospolitej uczestników walki o wolną i demokratyczną Polskę. Straciliśmy ludzi, dla których: Ojczyzna, patriotyzm, służba narodowi były najważniejszymi elementami ich życia i działalności.

Komunikat Komitetu Protestacyjnego

W związku z planowanym w drugiej połowie kwietnia spotkaniem z przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego panią minister Elżbietą Rafalską informujemy, że 11 kwietnia 2018 r., o godzinie 13.00 w siedzibie Regionu odbędzie się spotkanie Komitetu Protestacyjnego Pracowników Sfery Budżetowej NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego. Celem spotkania jest ustalenie strategii prowadzenia negocjacji oraz przygotowania ewentualnych akcji protestacyjnych. O postępach i efektach działań Komitetu Protestacyjnego będziemy informować na naszym profilu na facebooku i stronie internetowej.

Radosnego Alleluja

Radosnego Alleluja

Serdeczne życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych – wielu łask Bożych, dobroci i wzajemnej życzliwości Koleżankom i Kolegom oraz waszym Rodzinom składa w imieniu Zarządu i Prezydium Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” oraz własnym  Przewodniczący Leszek Walczak

Komunikat

Informujemy, że Decyzją Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” 30 marca, w Wielki Piątek, biuro Regionu będzie nieczynne.

Nie żyje Jerzy Mierzejewski

Nie żyje Jerzy Mierzejewski

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi śp. Jerzego Mierzejewskiego. Był członkiem NSZZ „Solidarność” od 1980 roku. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PER Elton. Był delegatem na I i II Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego i członkiem pierwszego Zarządu Regionu.

„Solidarność” i Lewiatan krytycznie o opinii Prokuratora Generalnego

Prokurator Generalny przyzwala na naruszanie podstaw instytucji dialogu społecznego w Polsce, co prowadzi do marginalizacji roli partnerów społecznych – napisały we wspólnym stanowisku NSZZ „Solidarność” i Konfederacja Lewiatan. Odniosły się w ten sposób do opinii Prokuratora Generalnego, wydanej w związku ze skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego wnioskiem Prezydenta RP o zbadanie zgodności z konstytucją nowelizacji ustawy znoszącej limit tzw. 30. krotności dochodów do których potrąca się składki na ubezpieczenia społeczne.


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74