Spotkanie z posłami

Spotkanie Prezydium Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”, Przewodniczących Oddziałów ZRB oraz członków Komitetu Protestacyjnego Pracowników Sfery Budżetowej NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego z posłami Prawa i Sprawiedliwości.

W spotkaniu 11 lutego br. uczestniczyli Pani Poseł Ewa Kozanecka, Poseł Tomasz Latos, Poseł Piotr Król, w imieniu Posła Łukasza Schreibera Radny Paweł Bokiej oraz Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Parlamentarzystom przedstawiono postulaty jakie Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność’ skierowała do strony rządowej w grudniu 2018 roku.

Omówiono sytuacje w jednostkach budżetowych, w których trwają spory zbiorowe i występuje groźba akcji protestacyjno-strajkowej. Parlamentarzyści zadeklarowali pomoc w realizacji postulatów zgłoszonych przez Związek. Posłom zwrócono również uwagę na fakt braku działań w zakresie odpowiedzi na pisma z 2016 roku, które zostały wysłane do nich w sprawie bardzo złej sytuacji pracowników sfery budżetowej. Problemem dla Związku, o którym mówił Przewodniczący Piotr Duda na spotkaniu Sztabu Protestacyjnego, jest postawa posłów, którzy przedstawiają się jako posłowie „związkowi”. Niestety w ważnych głosowaniach dotyczących spraw pracowniczych czy związkowych głosują wbrew decyzji Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, tłumacząc się „dyscypliną partyjną”. Niestety do tych posłów zalicza się również Ewa Kozanecka. Nie można określać się Posłem „związkowym” działając wbrew decyzjom „Solidarności”. Taka postawa powoduje utratę wiarygodności.

Mamy nadzieję, że spór z rządem rozstrzygnie się na drodze dialogu a nie konfrontacji i liczymy na wsparcie Posłów z naszego Regionu.

STANOWISKO KK NSZZ „Solidarność” 13/18 ws. sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanu dialogu w Polsce  Stanowisko_KK_nr_13-18

 


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74