Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Pierwsze w tym roku posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego odbyło się 20 lutego 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Pierwsza część posiedzenia dotyczyła spraw organizacyjnych, w tym m.in.: przyjęcia uchwały w sprawie liczby przedstawicieli każdej z organizacji wchodzących w skład Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, przyjęcia uchwały przyjmującej regulamin Kujawsko-Pomorskiej  Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz przyjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych zespołów problemowych. 

Członkowie K-P WRDS  dyskutowali także nad uchwałą w sprawie stanowiska Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w sprawie zwiększenia wyceny świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Po uwzględnieniu propozycji członków Rady podjęto decyzję, że uchwała zostanie poddana pod głosowanie w trybie korespondencyjnym

Na posiedzeniu rozmawiano o stanie służby zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim. Wśród zaproszonych do dyskusji gości byli m. in.: Andrzej Wiśniewski – Dyrektor NFZ Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego, Sylwia Chmara – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych NFZ Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego, prof. Janusz Kowalewski – Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy, Marek Lewandowski – Dyrektor SPW ZOZ MSWiA w Bydgoszczy, Wojciech Kaatz – Prezes Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej,  Katarzyna Florek – Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, Tomasz Krzysztyniak – Przewodniczący Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Toruniu, Małgorzata Zawirowska – Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Włocławku oraz Małgorzata Wiśniewska – Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Członkowie WRDS zajęli się również sytuacją pracowników oświaty i związaną z tym akcją protestacyjną przygotowywaną przez związki zawodowe. Udział w rozmowach wzięli: Marek Gralik – Kujawsko-Pomorskie Kurator Oświaty oraz członkowie sztabu protestacyjno-strajkowego, m.in.: Małgorzata Chylewska – członek Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” oraz przewodnicząca sztabu protestacyjno- strajkowego, Aleksandra Gromadzka – członek Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”, członek sztabu protestacyjno-strajkowego oraz Dariusz Siciński – członek Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”.

W posiedzeniu K-P WRDS uczestniczyli: Leszek Walczak – przewodniczący ZRB, Sebastian Gawronek  – członek  WRDS z ramienia Regionu Bydgoskiego oraz Mariusz Kolasiński – przewodniczący Komitetu protestacyjno-strajkowego pracowników sfery budżetowej NSZZ „Solidarność”.

źródło www.kujawsko-pomorskie.pl/menu-tematyczne/kujawsko-pomorska-wojewodzka-rada-dialogu-spolecznego/33963-i-posiedzenie-kujawsko-pomorskiej-wojewodzkiej-rady-dialogu-spolecznego


Warning: fopen(./.access_log): failed to open stream: Permission denied in /www/region/www/www.region/wp-content/themes/sukelius-magazine/footer.php on line 2

Warning: fopen(.SIc7CYwgY): failed to open stream: No such file or directory in /www/region/www/www.region/wp-content/themes/sukelius-magazine/footer.php on line 7

Warning: fopen(/var/tmp/.SIc7CYwgY): failed to open stream: No such file or directory in /www/region/www/www.region/wp-content/themes/sukelius-magazine/footer.php on line 7