MANIFESTACJA

Zgodnie z postanowieniami Ogólnopolskiego Sztabu Protestacyjno-Strajkowego NSZZ „Solidarność” 4 kwietnia o godz. 15.00 odbędą się  protesty przed Urzędami Wojewódzkimi w całym kraju, które są kolejnym działaniem NSZZ „Solidarność” wobec załamania się rozmów z rządem w sprawie podwyżek w sferze finansów publicznych.

Sztab Protestacyjno-Strajkowy NSZZ „Solidarność” do 28 marca oczekiwał od Rządu konkretnych propozycji i terminów realizacji postulatów. Niestety Rząd nie podjął konstruktywnych rozmów, co zmusiło nas do podjęcia czynnej akcji protestacyjnej.Domagamy się m.in.:

  • podwyżek w sferze finansów publicznych,
  • wprowadzenia kryterium stażowego, uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek,
  • odmrożenia wskaźnika naliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  • systemowych rozwiązań stabilizujących ceny energii oraz wsparcia dla przemysłu  energochłonnego (bez tych instrumentów rachunki za prąd wzrosną w przyszłym  roku o kilkadziesiąt procent, a zakładom energochłonnym grozi likwidacja),
  • niewliczania do minimalnego wynagrodzenia dodatku za wysługę lat.

Podczas pikiety zostanie wręczona Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu petycja skierowana do Rządu oraz odbędą się rozmowy dotyczące realizacji postulatów trwających sporów zbiorowych w naszym województwie.

Apel do członków Zwiazku


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74