Archive for Kwiecień 5th, 2019

Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Pikieta przed K-P UW w Bydgoszczy, 4 kwietnia 2019 r.

Pikieta przed K-P UW w Bydgoszczy, 4 kwietnia 2019 r.

PIKIETA PRZED URZĘDEM WOJEWÓDZKIM W BYDGOSZCZY

PIKIETA PRZED URZĘDEM WOJEWÓDZKIM  W BYDGOSZCZY

Zgodnie z postanowieniami Ogólnopolskiego Sztabu Protestacyjno-Strajkowego NSZZ „Solidarność” 4 kwietnia o godz. 15.00 odbyły się protesty przed Urzędami Wojewódzkimi w całym kraju. Był to sprzeciw NSZZ „Solidarność” wobec załamania się rozmów z rządem w sprawie podwyżek w sferze finansów publicznych, wobec polityki rządu, który podwyższył wynagrodzenia tylko niektórym grupom zawodowym.   – Ta manifestacja ma pokazać rządowi, że nie ma zgody na podział pracowników i związkowców na lepszych i gorszych. Nie ma zgody na to, aby tylko jedne grupy zawodowe dostawały podwyżki wynagrodzeń. Jednym podwyżki, a innym uścisk prezesa – mówił do  związkowców Leszek Walczak – przewodniczący Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”.


Warning: fopen(./.access_log): failed to open stream: Permission denied in /www/region/www/www.region/wp-content/themes/sukelius-magazine/footer.php on line 2

Warning: fopen(.SIc7CYwgY): failed to open stream: No such file or directory in /www/region/www/www.region/wp-content/themes/sukelius-magazine/footer.php on line 7

Warning: fopen(/var/tmp/.SIc7CYwgY): failed to open stream: No such file or directory in /www/region/www/www.region/wp-content/themes/sukelius-magazine/footer.php on line 7