Decyzja oświatowej „Solidarności” w sprawie prowadzenia akcji protestacyjnej przez pracowników oświaty

Obradująca w dniu 15 kwietnia br. Rada Sekcji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność” w Bydgoszczy, po zapoznaniu się z porozumieniem zawartym pomiędzy stroną Rządową i Radą Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność” stwierdziła, że zgłoszone postulaty w znacznej części zostały przyjęte przez stronę Rządową do realizacji. W kwestii podwyżek wynagrodzeń uznajemy wynegocjowaną propozycję za kompromisową, chociaż nie do końca satysfakcjonującą!!! – czytamy w uchwale.Uchwała Nr 2/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r.

Rada Sekcji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność” w Bydgoszczy po zapoznaniu się z porozumieniem zawartym pomiędzy stroną Rządową i Radą Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność” stwierdza, że zgłoszone postulaty w znacznej części zostały przyjęte przez stronę Rządową do realizacji. W kwestii podwyżek wynagrodzeń uznajemy wynegocjowaną propozycję za kompromisową, chociaż nie do końca satysfakcjonującą!!!

Oczekujemy, że zmiana systemu wynagradzania od 2020 r. będzie powodowała wzrost wynagrodzenia, które zostanie uzależnione od średniej krajowej. Jednocześnie informujemy, że w porozumieniu z dnia 7 kwietnia 2019 r. z Rządem RP nie ma zgody NSZZ ,,Solidarność” na zwiększenie pensum, ani zabranie jakichkolwiek dodatków. W związku z powyższym oczekujemy rozważenia przez naszych członków zasadności dalszego udziału w uczestniczeniu w strajku.

Za Sekcję: Przewodnicząca Sekcji Regionalnej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy /-/ Małgorzata Chylewska

Uchwała Rady Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania

Pragniemy przypomnieć „walkę Pana Broniarza” o naszą emeryturę i podwyżki wynagrodzeń w roku 2009. Jak zawsze zakończone „ogromnym sukcesem”!

Stanowisko WZD SKOiW NSZZ Solidarność do władz ZNP


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74