Żegnamy Przyjaciela Solidarności

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. generała Zbigniewa Nowka, byłego szefa Urzędu Ochrony Państwa, działacza opozycji w PRL, doradcy NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego, oddanego całym sercem sprawie wolności i suwerenności naszego kraju. Za swoją działalność i bliską współpracę z „Solidarnością” naszego Regionu Zbigniew Nowek został uhonorowany „Medalem Solidarności. Zasłużony dla Regionu Bydgoskiego”, a w 2005 roku otrzymał Krzyż Wolności i Solidarności.

Rodzinie i bliskim serdeczne wyrazy współczucia, słowa otuchy i wsparcia w imieniu NSZZ „Solidarności” Regionu Bydgoskiego składa przewodniczący Leszek Walczak.

Generał Zbigniew Nowek był oficerem wywiadu, z wykształcenia prawnikiem. W latach 1998–2001 szefem Urzędu Ochrony Państwa, w latach 2005–2008 objął stanowisko szefa Agencji Wywiadu, a w 2010 zastępcy szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jako student UMK w Toruniu od wiosny 1980 roku  działał w opozycyjnym wydawnictwie „Alternatywy”, w którym przed rozpoczęciem strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku wydrukowano ulotkę w obronie Anny Walentynowicz. W latach 1980–1981 był przewodniczącym Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMK w Toriniu.  W następnych latach kontynuował działalność opozycyjną, zwłaszcza organizując druk i kolportaż wydawnictw drugiego obiegu. 

Generał Zbigniew Nowek, jako doradca NSZZ „Solidarność” naszego Regionu, bardzo aktywnie uczestniczył w wielu działaniach i wydarzeniach organizowanych przez Związek. W 2000 roku podczas uroczystości związanych z wydarzeniami Bydgoskiego Marca 1981 roku, gen. Zbigniew Nowek przekazał Janowi Rulewskiemu odtajnione dokumenty operacyjne milicji i SB z prowadzonej, w ówczesnej Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Bydgoszczy, akcji podczas sesji 19 marca.

Generał Zbigniew Nowek służył nam radą, pomocą, doświadczeniem i wiedzą. Straciliśmy wspaniałego Przyjaciela, dobrego i prawego człowieka. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci. 


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74