XV Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy

XV Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy

W dniu 24 sierpnia 2019 r. w Grudziądzu odbył się XV Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy o Puchar Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W turnieju uczestniczyło 7 drużyn w tym dwie z samorządu okręgu Wileńskiego Litwa.

Kolegę Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” reprezentował Wiceprzewodniczący KKR kol. Marek Mazurek, który wręczył także drużynie zwycięskiej Puchar Przewodniczącego. Pozostałe Puchary oraz nagrody indywidualne wręczali kol. z OZ KWK JAS–MOS Jastrzębie Zdrój, Organizacji Terenowej NR 1 URSUS Warszawa, OM PŻM Szczecin oraz Przewodniczący Oddziału NSZZ „Solidarność” w Grudziądzu Krzysztof Brzeski.

To piętnasta edycja Turnieju i co najważniejsze NSZZ „Solidarność” krzewi i rozwija kulturę zdrowotną i sport wśród dzieci i młodzieży. Podziękowania od dzieci, trenerów, rodziców, kibiców są najważniejszą nagrodą, która daje organizatorom niepowtarzalną moc i siłę, by tę sportową działalność dalej prowadzić, by cieszyła uczestników i promowała Związek.

/-/ Krzysztof Brzeski – Przewodniczący Oddziału Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” w Grudziądzu


Warning: fopen(./.access_log): failed to open stream: Permission denied in /www/region/www/www.region/wp-content/themes/sukelius-magazine/footer.php on line 2

Warning: fopen(.SIc7CYwgY): failed to open stream: No such file or directory in /www/region/www/www.region/wp-content/themes/sukelius-magazine/footer.php on line 7

Warning: fopen(/var/tmp/.SIc7CYwgY): failed to open stream: No such file or directory in /www/region/www/www.region/wp-content/themes/sukelius-magazine/footer.php on line 7