KWESTIONARIUSZ INFORMACYJNY

Przypominamy o obowiązku przesyłania do Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”  kwestionariuszy informacyjnych dotyczących liczebności członków w organizacjach związkowych.
Formularze należy przesyłać do dnia 31 stycznia 2020 r. na adres e-mail: sekretariat@region.bydgoszcz.pl lub sekretariat2@region.bydgoszcz.pl

Informacje zawarte w kwestionariuszu muszą być zgodne ze stanem faktycznym na dzień 31 grudnia 2019 roku.


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74