Archive for Marzec 2020

Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Składanie zeznania CIT-8 do końca lipca 2020r.

Składanie zeznania CIT-8 do końca lipca 2020r.

Informujemy, że Ministerstwo Finansów wydłużyło termin składania zeznania CIT-8 do 31 lipca br. Termin ten obowiązuje dla organizacji pozarządowych, tj. podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku, a także podatników działających w sferze pożytku publicznego, jeżeli ich przychody z tej działalności stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów. Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/wiele-rozwiazan-mf-w-ustawach-tarczy-antykryzysowej?fbclid=IwAR0ARZCd2y67uaAgN1CQR-lxO4PDH4Q5htbeBf61jN_X_sB00uD9mOlzvx8  

Komunikat ws. organizacji pracy biura Zarządu Regionu

Informujemy, iż zgodnie z zaleceniami, Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” a także Oddziały i Biura Terenowe będą nadal funkcjonowały w ramach tzw. „pracy zdalnej” czyli wyłącznie telefonicznie lub mailowo, aż do odwołania. Telefon dyżurny: 505 007 628 Adresy mailowe: sekretariat@region.bydgoszcz.pl; sekretariat2@region.bydgoszcz.pl Bardzo prosimy o zrozumienie i stosowanie się do zaleconych procedur, pozwoli to chronić nas wszystkich przed zagrożeniem infekcji i zachorowania.

Komunikat Prezydium KK NSZZ „S” w sprawie opinii nad rządowym projektem „Tarcza antykryzysowa”

Komunikat Prezydium KK NSZZ „S” w sprawie opinii nad rządowym projektem „Tarcza antykryzysowa”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w ramach opinii dot. rządowego projektu z dnia 21 marca 2020 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. “Tarcza antykryzysowa”) zgłasza następujące uwagi i postulaty: – Należy radykalnie podnieść zasiłek dla osób bezrobotnych, w szczególności dla tych, którzy utracili lub utracą pracę w wyniku oddziaływania COVID-19 i płacili składki na ubezpieczenie społeczne, ponieważ świadczenie postojowe dla samozatrudnionych i osób na umowach cywilnoprawnych będzie wyższe niż zasiłek dla osób bezrobotnych, które były pracownikami na umowach o pracę. – Należy przyznać [...]

„Pandemia COVID-19 jest sytuacją szczególnie trudną i niebezpieczną”. Piotr Duda apeluje do członków „S”

"Pandemia COVID-19 jest sytuacją szczególnie trudną i niebezpieczną". Piotr Duda apeluje do członków "S"

Drodzy Członkowie NSZZ „Solidarność” Pandemia koronarwirusa Covid 19 jest sytuacją szczególnie trudną i niebezpieczną, z jaką nie mieliśmy do czynienia w wolnej Polsce. Wymaga od wszystkich odpowiedzialności w zapewnieniu nam przede wszystkim bezpieczeństwa zdrowotnego, ale też bezpieczeństwa ekonomicznego. W tym zakresie to okres szukania rozwiązań ratujących gospodarkę i miejsca pracy, a nie czas na rozgrywanie partykularnych interesów. Tak jak odpowiedzialnie zachowuje się społeczeństwo, polski rząd i prezydent, tak samo należy oczekiwać właściwego podejścia od nas wszystkich. Zaprezentowany przez rząd pakiet wsparcia nazywany „tarczą antykryzysową”, jest odważną odpowiedzią na sytuację w jakiej się wszyscy – przedsiębiorcy i pracownicy – znaleźliśmy. Ważne, że [...]

39. rocznica Bydgoskiego Marca 1981

39. rocznica Bydgoskiego Marca 1981

Dzisiaj mija 39 lat od wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981 roku. Region Bydgoski NSZZ “Solidarność” razem z władzami samorządowymi co roku organizuje uroczystości upamiętniające to ważne i przełomowe w walce o wolność Polaków wydarzenia. W tym roku z powodu stanu zagrożenia epidemicznego musieliśmy odwołać planowane uroczystości. Pamiętamy jednak o bohaterach tamtych czasów i wyrażamy im głęboką wdzięczność za podjęty trud walki o prawa obywatelskie, godność i prawdę.  19 marca 1981 r. w budynku Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy miała miejsce sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele NSZZ „Solidarność” i mieszkańcy wsi. Przedstawicielami rolników byli: Michał Bartoszcze, Marek Gawinecki, Marek [...]

Uroczystości upamiętniające 39. rocznicę Bydgoskiego Marca 1981 odwołane

W imieniu organizatorów uroczystości upamiętniających 39. rocznicę wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981 informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo uczestników, w związku z działaniami podejmowanymi w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, wszystkie zaplanowane na 19 marca 2020 roku wydarzenia zostają odwołane.   Przypominamy, że w związku z wprowadzeniem przez władze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i w trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie w dniach od 17 marca do 29 marca 2020r., Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” a także Oddziały i Biura Terenowe funkcjonują w ramach tzw. „pracy zdalnej” czyli wyłącznie telefonicznie lub mailowo. Telefon dyżurny: 505 007 628 Adresy mailowe: sekretariat@region.bydgoszcz.pl; sekretariat2@region.bydgoszcz.pl

Sprawozdanie finansowe i CIT-8 – zasady

Przypominamy o obowiązku złożenia CIT-8 i sprawozdania finansowego za rok 2019. Jak to zrobić? Wyjaśniamy zasady obowiązujące w 2020 roku dla organizacji związkowych. CIT Deklarację podatkową CIT-8 i CIT-8/0 należy złożyć do Urzędu Skarbowego. Można go sporządzić korzystając z oprogramowania księgowego lub z elektronicznego aktywnego formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/cit/e-deklaracje-cit/formularze-cit/. Cit-8 można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. Jednak do złożenia CIT-8 drogą elektroniczną wymagany jest podpis kwalifikowany. W wersji papierowej wystarczy zwykły podpis. Uwaga! Deklaracje składamy do 31 marca 2020 r. Sprawozdanie finansowe w 2020r. Należy sporządzić i podpisać sprawozdanie finansowe za rok 2019 do 31 marca [...]

Komunikat ws. organizacji pracy Zarządu Regionu

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem przez władze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i w trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie w dniach od 17 marca do 29 marca 2020r., Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” a także Oddziały i Biura Terenowe będą funkcjonowały w ramach tzw. „pracy zdalnej” czyli wyłącznie telefonicznie lub mailowo. Telefon dyżurny: 505 007 628 Adresy mailowe: sekretariat@region.bydgoszcz.pl; sekretariat2@region.bydgoszcz.pl Bardzo prosimy o zrozumienie i stosowanie się do zaleconych procedur, pozwoli to chronić nas wszystkich przed zagrożeniem infekcji i zachorowania.


Warning: fopen(./.access_log): failed to open stream: Permission denied in /www/region/www/www.region/wp-content/themes/sukelius-magazine/footer.php on line 2

Warning: fopen(.SIc7CYwgY): failed to open stream: No such file or directory in /www/region/www/www.region/wp-content/themes/sukelius-magazine/footer.php on line 7

Warning: fopen(/var/tmp/.SIc7CYwgY): failed to open stream: No such file or directory in /www/region/www/www.region/wp-content/themes/sukelius-magazine/footer.php on line 7