Sprawozdanie finansowe i CIT-8 – zasady

Przypominamy o obowiązku złożenia CIT-8 i sprawozdania finansowego za rok 2019. Jak to zrobić? Wyjaśniamy zasady obowiązujące w 2020 roku dla organizacji związkowych.

CIT

Deklarację podatkową CIT-8 i CIT-8/0 należy złożyć do Urzędu Skarbowego. Można go sporządzić korzystając z oprogramowania księgowego lub z elektronicznego aktywnego formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Finansów:

https://www.podatki.gov.pl/cit/e-deklaracje-cit/formularze-cit/.

Cit-8 można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. Jednak do złożenia CIT-8 drogą elektroniczną wymagany jest podpis kwalifikowany. W wersji papierowej wystarczy zwykły podpis.

Uwaga! Deklaracje składamy do 31 marca 2020 r.

Sprawozdanie finansowe w 2020r.

  1. Należy sporządzić i podpisać sprawozdanie finansowe za rok 2019 do 31 marca 2020 roku.

  2. Podjąć uchwałę komisji zakładowej o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego do 30 czerwca 2020 roku

  3. Wysłać do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej podpisane Sprawozdanie finansowe w ciągu 10 dni od podjęcia uchwały komisji zakładowej (ostateczny termin wysłania 10 lipca 2020 roku).

Sprawozdanie finansowe składa się z następujących elementów:

  • bilans;

  • rachunek zysków i strat;

  • informacje uzupełniające (obejmujące informacje ogólne o Organizacji Związkowej i inne informacje uzupełniające do bilansu wynikające bezpośrednio z Załącznika nr 4 Ustawy o rachunkowości;

  • uchwała zatwierdzająca.

w 2020 r. sprawozdanie musi zostać przekazane w strukturze logicznej, do Krajowej Administracji Skarbowej, a nie jak dotychczas do Urzędu Skarbowego. W ubiegłym roku należało jedynie zachować formę elektroniczną. Oznacza to, że nie będzie można składać go w postaci skanów, plików Word, Excel lub pdf!

Dane ze sprawozdanie należy wprowadzić do odpowiedniego formularza w aplikacji na stronie Ministerstwa Finansów i podpisać elektronicznie za pomocą profilu zaufanego i wysłać do Krajowej Administracji Skarbowej

Jest ono dostępne pod adresem: https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-start

Uwaga bardzo ważne!

Dla złożenia sprawozdań kluczowe są terminy! Sprawozdania bezwzględnie należy podpisać do 31 marca 2020 r. Wysyłka sprawozdania w ciągu 10 dni od podjęcia uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania.

Przypominamy, że w związku z wprowadzeniem przez władze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i w trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie w dniach od 17 marca do 29 marca 2020r., Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” a także Oddziały i Biura Terenowefunkcjonują w ramach tzw. „pracy zdalnej” czyli wyłącznie telefonicznie lub mailowo.

Telefon dyżurny: 505 007 628

Adresy mailowe: sekretariat@region.bydgoszcz.plsekretariat2@region.bydgoszcz.pl


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74