Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Przestój ekonomiczny i obniżony wymiar czasu pracy – udział związku zawodowego

Przestój ekonomiczny i obniżony wymiar czasu pracy – udział związku zawodowego

W dniu 31 marca weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. „tarcza antykryzysowa”. Bardzo istotne pod kontem udziału w tej procedurze związków zawodowych, są dwa elementy przewidziane w art. 15 g ust. 1 przedmiotowej ustawie: „Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę [...]

Solidarność w Mondi pomaga szpitalowi w Świeciu

MOZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ przy Mondi Świecie podjęła uchwałę o przekazaniu kwoty 10000 zł na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Świeciu. Do dnia dzisiejszego zakupiono i przekazano 1000 masek ochronnych, 20 szt. okularów ochronnych, 40 litrów mydła antybakteryjnego, 10 opakowań środków dezynfekujących. Część tych zakupów przekazano bezpośrednio na SOR a część zostanie rozdysponowana na oddziały przez dyrekcję Szpitala w Świeciu. Komisja włączyła się także w akcję zbierania środków na zakup specjalistycznego sprzętu. To wspaniała „solidarna” postawa.


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74