O regionie

12

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU REGIONU BYDGOSKIEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
kadencja 2018-2022

Leszek Walczak

 PREZYDIUM
ZARZĄDU REGIONU BYDGOSKIEGO NSZZ „Solidarność”

kadencja 2018-2022

 Marek Napierała
zastępcaprzewodniczącego ZRB

Jan Kryger
zastępca przewodniczącego ZRB

Sebastian Gawronek
zastępca przewodniczącego, skarbnik ZRB

Małgorzata Chylewska
sekretarz ZRB

Iwona Huzar
członek Prezydium

Mariusz Kolasiński
członek Prezydium

  Wiesław Piotrowski
członek Prezydium

ZARZĄD REGIONU BYDGOSKIEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Kadencja 2018-2022

BYDGOSZCZ
Chylewska Małgorzata, Dudzińska Katarzyna, Gałan Przemysław, Gawronek Sebastian, Huzar Iwona, Jutrowski Grzegorz, Kryger Jan, Kurkiewicz Hanna, Losik Rafał, Łuka Rafał, Nakielski Maciej, Napierała Marek, Piotrowski Wiesław, Podraza Zenon, Skiba Grzegorz, Stachel Hieronim, Walczak Leszek, Wesołowski Andrzej

ŚWIECIE
Detlaf Jan, Gromadzka Aleksandra, Maliszewski Andrzej, Marek Zbigniew, Mazurek Marek, Witomski Marek, Wojtewicz Paweł

GRUDZIĄDZ
Brzeski Krzysztof, Chojnacki Adam, Jaśniewicz Joanna, Majorke Robert

TUCHOLA
Siciński Dariusz, Szreiber Andrzej

ŻNIN
Kolasiński Mariusz, Stawarz Andrzej

NAKŁO
Kościelny Jarosław

DELEGACI NA KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Gawronek Sebastian, Jutrowski Grzegorz, Kryger Jan, Mazurek Marek, Siciński Dariusz, Witomski Marek, Leszek Walczak – przewodniczący Regionu

REGIONALNA KOMISJA REWIZYJNA
Kępska Ewa, Kuzemko Małgorzata, Lewandowski Andrzej, Stachowicz-Byczyńska Katarzyna, Wąsowski Andrzej, Wróbel Robert  

O REGIONIE

  • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Region Bydgoski skupia prawie 16 tysięcy członków zrzeszonych w blisko 240 organizacjach zakładowych, podzakładowych i międzyzakładowych. Struktura organizacyjna naszego Regionu opiera się na pracy Oddziałów i Biur Terenowych, którymi kierują Rady oraz ich przewodniczący. Taki system działania umożliwia związkowcom w Świeciu, Tucholi, Grudziądzu, Żninie, Nakle, Solcu Kujawskim, Mogilnie i Koronowie uzyskać szybszą i skuteczniejszą pomoc w miejscu zamieszkania.
  • Największe organizacje związkowe Regionu działają m.in. w Mondi Świecie S.A., w Miejskich Zakładach Komunikacyjnych Sp. z o.o. w Bydgoszczy, PESA Bydgoszcz S.A., Enea S.A., bydgoskiej oświacie, na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, MOZ NSZZ „S” Pracowników Skarbowych, w Pomorskiej Fabryce Mebli „Klose” Sp. z o.o., w Banku BPH w Grudziądzu, organizacji Pracowników Samorządowych i Straży Miejskiej.
  • W naszym Regionie regularnie organizowane są szkolenia SOD 1-2 i SOD-3 dla działaczy związkowych, szkolenia z zakresu prawa związkowego, prawa pracy w praktyce oraz negocjacji, szkolenia kandydatów na Społecznych Inspektorów Pracy oraz skarbników prowadzących księgowość w organizacjach związkowych.
    Szkolenia prowadzone są w naszym Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Wielonku.
  • Dział prawny w Zarządzie Regionu udziela związkowcom Regionu profesjonalnej pomocy z zakresu prawa pracy, reprezentuje ich w sądzie pracy, uczestniczy w negocjacjach pakietów socjalnych, a także podczas zawierania układów zbiorowych pracy.
  • Od 2007 roku przy Zarządzie Regionu działa Bydgoski Ośrodek Solidarności Społecznej, założony przez „Solidarność” oraz Ojców Jezuitów. Stowarzyszenie BOSS jest organizacją wspierającą inicjatywy społeczne i akcje obywatelskie, działa na rzecz środowisk i organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, pomagając w budowie społeczeństwa obywatelskiego. Niesie pomoc bezdomnym, bezrobotnym, uzależnionym oraz osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
  • Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” oraz Fundacja Światło-Życie Oddział w Bydgoszczy organizują doroczny Bieg Sztafetowy Szlakiem Męczeńskiej Drogi Księdza Jerzego Popiełuszki na trasie z Bydgoszczy do Górska, gdzie przy Centrum Edukacji Młodzieży im.ks.Jerzego Popiełuszki znajduje się meta sztafety.Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74