O regionie

12PREZYDIUM
ZARZĄDU REGIONU BYDGOSKIEGO NSZZ „Solidarność”

kadencja 2014-2018

16Leszek Walczak
PRZEWODNICZĄCY
tel. 601-482-384

15Sebastian Gawronek
WICEPRZEWODNICZĄCY
Skarbnik
tel. 604-114-473

14Jan Kryger
WICEPRZEWODNICZĄCY
tel. 695-896-000

17Marek Napierała
WICEPRZEWODNICZĄCY
tel. 602-393-089

13Wiesław Piotrowski
CZŁONEK PREZYDIUM
tel. 512-211-977

Małgorzata Chylewska
SEKRETARZ

Magdalena Szczukowska
CZŁONEK PREZYDIUM

Michał Kaczmarek
CZŁONEK PREZYDIUM

  • Region Bydgoski Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” skupia ponad 16 tysięcy członków zrzeszonych w blisko 240 organizacjach zakładowych, podzakładowych i międzyzakładowych. Struktura organizacyjna naszego Regionu opiera się na pracy Oddziałów i Biur Terenowych, którymi kierują Rady oraz ich przewodniczący. Taki system działania umożliwia związkowcom w Świeciu, Tucholi, Grudziądzu, Żninie, Nakle, Solcu Kujawskim, Mogilnie i Koronowie uzyskać szybszą i skuteczniejszą pomoc w miejscu zamieszkania.
  • Największe organizacje związkowe Regionu działają m.in. w Mondi Świecie S.A., w Miejskich Zakładach Komunikacyjnych Sp. z o.o. w Bydgoszczy, PESA Bydgoszcz S.A., Enea S.A., bydgoskiej Oświacie, Bydgoskich Fabrykach Mebli S.A., na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, w Pomorskiej Fabryce Mebli „Klose” Sp. z o.o. oraz w Grudziądzu: w Banku BPH i organizacji Pracowników Samorządowych i Straży Miejskiej.
  • W naszym Regionie regularnie organizowane są szkolenia SOD 1-2 i SOD-3 dla działaczy związkowych, szkolenia z zakresu prawa związkowego, prawa pracy w praktyce oraz negocjacji, szkolenia kandydatów na Społecznych Inspektorów Pracy oraz skarbników prowadzących księgowość w organizacjach związkowych.
  • Dział prawny w Zarządzie Regionu udziela związkowcom Regionu profesjonalnej pomocy z zakresu prawa pracy, reprezentuje ich w sądzie pracy, uczestniczy w negocjacjach pakietów socjalnych, a także podczas zawierania układów zbiorowych pracy.
  • Od 2007 roku przy Zarządzie Regionu działa Bydgoski Ośrodek Solidarności Społecznej, założony przez „Solidarność” oraz Ojców Jezuitów. Stowarzyszenie BOSS jest organizacją wspierającą inicjatywy społeczne i akcje obywatelskie, działa na rzecz środowisk i organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, pomagając w budowie społeczeństwa obywatelskiego. Niesie pomoc bezdomnym, bezrobotnym, uzależnionym oraz osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
  • Od 1999 roku Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” oraz TKKF „Orzeł” Bydgoszcz i Krajowe Stowarzyszenie Kultury Zdrowotnej i Sportu NSZZ „Solidarność” organizują Bieg Sztafetowy Szlakiem Męczeńskiej Drogi Księdza Jerzego Popiełuszki na 110 km trasie Bydgoszcz – Toruń – Włocławek, w którym uczestniczy zawsze liczna grupa młodzieży ze szkół województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 ZARZĄD REGIONU BYDGOSKIEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Kadencja 2014-2018

BYDGOSZCZ
Burchard Jerzy, Chylewska Małgorzata, Dachowski Tadeusz, Dudzińska Katarzyna, Engelbrecht Adam, Gawronek Sebastian, Jędrzejewska Beata, Jutrowski Grzegorz, Kaczmarek Michał Marcin, Kryger Jan, Kukliński Mariusz, Losik Rafał, Napierała Marek, Piotrowski Wiesław, Podraza Zenon, Sieradzki Sławomir, Skiba Grzegorz, Stachel Hieronim, Szczukowska Magdalena, Tomaszewski Zenon, Wachowiak Wojciech, Walczak Mirosław

ŚWIECIE
Detlaf Jan, Gromadzka Aleksandra, Maliszewski Andrzej, Marek Zbigniew, Mazurek Marek, Witomski Marek

GRUDZIĄDZ
Brzeski Krzysztof, Chmielewicz Marek, Józefiak Janina, Majorke Robert

TUCHOLA
Siciński Dariusz, Szreiber Andrzej

NAKŁO
Kościelny Jarosław


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74