Rząd nie wycofa się ze zmian w Kodeksie pracy!

Jak wynika z pisma z dnia 17 kwietnia 2013 roku Ministra pracy, który występuje w imieniu premiera Donalda Tuska, rząd nie zamierza wycofać się ze zmian w Kodeksie pracy, wprowadzających 12-to miesięczny okres rozliczeniowy oraz elastyczne formy czasu pracy. Wycofanie tych projektów było pierwszym i podstawowym warunkiem powstrzymania się naszego Związku od podjęcia akcji protestacyjnych. Zatem wszystko wskazuje na to, że rząd zmierza do konfrontacji. Dlatego na 23 kwietnia zwołano w Warszawie sztab protestacyjny NSZZ „Solidarność”, na którym podjęte zostaną decyzje dotyczące dalszych działań Związku.

Debata o oświacie

Debata o oświacie

9 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Świeciu nad Wisłą odbyła się Debata o Oświacie. Organizatorami dyskusji były: Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Świeciu oraz Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy. Patronat nad Debatą objęli: Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki i Przewodniczący Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” Leszek Walczak. W swoim wystąpieniu szef Regionu wyraźnie podkreślił, że najważniejszym podmiotem troski państwa zawsze powinien być uczeń. Zdaniem związkowców niedopuszczalna jest dalsza likwidacja szkół i innych placówek oświatowych oraz obniżanie rangi zawodu nauczyciela. W Debacie poruszane były tematy istotne dla polskiego ucznia, rodzica i nauczyciela dotyczące m.in: nowej podstawy [...]

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia

5 kwietnia odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, którego członkiem z ramienia NSZZ „Solidarność” jest Sebastian Gawronek. Jednym z głównych punktów posiedzenia było zaopiniowanie Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w roku 2013 dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Apel o wsparcie BOSS

Apel o wsparcie BOSS

Zwracamy się z prośbą o wsparcie Bydgoskiego Ośrodka Solidarności Społecznej. Przekazując 1% swojego podatku wspieramy funkcjonowanie wspólnoty terapeutycznej dla bezdomnych i alkoholików przy Domu Rekolekcyjnym w Suchej, funkcjonowanie kuchni dla ubogich prowadzonej przez Siostry Albertynki w Bydgoszczy a także działalność wychowawczą dzieci i młodzieży prowadzoną przez Ojców Jezuitów. Wystarczy w odpowiednią rubrykę swojego PIT-u wpisać numer KRS 0000281131. Z góry serdecznie dziękujemy.

„Towarzysz” Prezes!!!

W PRL-u towarzysz sekretarz PZPR i towarzysz Dyrektor z niezwykłą sumiennością wykonując polecenia partii zabraniali i utrudniali wywieszania flag „Solidarności” i grozili działaczom Związku zwolnieniami z pracy. Ale to już było i wydawało się, że w wolnej Polsce takie niechlubne dla pracodawców przypadki nie będą miały miejsca.

Petycja do Premiera

Petycja do Premiera

Podczas odbywającej się 26 marca solidarnościowej pikiety przed Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy Leszek Walczak – przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” wręczył wicewojewodzie kujawsko-pomorskiemu Zbigniewowi Ostrowskiemu Petycję skierowaną do Premiera Tuska. Związkowcy zarówno z „Solidarności”, jak i Forum ZZ, OPZZ oraz organizacji pozarządowych napisali w niej, że „zdecydowanie sprzeciwiają się ograniczaniu wydatków socjalnych i żądają realizacji przez Rząd Europejskiego Programu Walki z Ubóstwem. W Petycji podkreślono także, iż „Odrzucenie dialogu i dalsze lekceważenie społeczeństwa spowoduje wzrost uzasadnionych protestów przez kolejne grupy społeczne i zmusi Związek do podjęcia radykalnych działań w obronie ludzi pracy i społeczeństwa obywatelskiego”.

Strajk na Śląsku i akcje solidarnościowe w Regionach

Strajk na Śląsku i akcje solidarnościowe w Regionach

19 marca Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zdecydowała o zorganizowaniu w dniu 26 marca czterogodzinnego strajku generalnego na Śląsku, a we wszystkich miastach wojewódzkich akcji solidarnościowej – przede wszystkim w postaci pikiet i manifestacji przed urzędami wojewódzkimi. Komisja Krajowa przyjęła Uchwałę ws. działań Związku wobec polityki rządu . W posiedzeniu Komisji Krajowej w Bielsku-Białej uczestniczyli Leszek Walczak – Przewodniczący Regionu i Wojciech Wachowiak – członek KK. O szczegółach akcji protestacyjnej w naszym Regionie rozmawiać będą jutro, 22 marca, członkowie Zarządu Regionu, Prezydium i Przewodniczący organizacji związkowych.

Zarząd „Ciech Pianki” Sp. z o.o. łamie prawo związkowe!!!

11 marca o godzinie 11.00 miało się odbyć spotkanie Zarządu „Ciech Pianki” Sp. z o.o. z Organizacjami Związkowymi działającymi w tej Spółce, w ramach wszczętego sporu zbiorowego. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Ciech Pianki” Sp.z o.o. upoważniła zastępcę przewodniczącego Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” Sebastiana Gawronka do przeprowadzenia, w ich imieniu, spotkania.

Obradował Zarząd Regionu

Obradował Zarząd Regionu

28 lutego 2013 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący Leszek Walczak zrelacjonował posiedzenie Komisji Trójstronnej, które odbyło się 27.02.2013 r. Następnie zaproszeni koledzy z Grudziądza przedstawili powody decyzji związanych ze zmianą miejsca rejestracji organizacji związkowych z ich powiatu.

Spotkanie Straży Miejskiej

21 lutego w siedzibie NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych NSZZ „Solidarność” działających przy Strażach Miejskich i Gminnych Katowic, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Grudziądza, Komornik, Gdańska, Białegostoku, Krakowa, Szczecina, Lublina, Przemyśla i Bydgoszczy. Spotkanie wspierał również Jerzy Wielgus, Przewodniczący Sekretariatu Służb Publicznych i zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudy oraz Przewodniczący Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” Leszek Walczak.


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74