Apel o wolną niedzielę

Apel o wolną niedzielę

W najbliższą niedzielę – 3 marca – w wielu kościołach naszego kraju będą rozdawane ulotki promujące niedzielę, jako dzień odpoczynku i dzień rodziny, bo jak mówił Błogosławiony Jan Paweł II „Niedziela jest dniem radości, odpoczynku i solidarności”. Zwracamy się z gorącym apelem do przewodniczących i członków organizacji związkowych naszego Regionu o aktywne włączenie się do akcji i pomoc w jej rozpropagowaniu.

Debata „Wsparcie dla Regionu”

Debata „Wsparcie dla Regionu”

Blisko sto osób uczestniczyło w Debacie „Wsparcie dla Regionu” zorganizowanej wspólnie przez Region Bydgoski NSZZ „Solidarność” oraz Nadwiślański Związek Pracodawców „Lewiatan”. 25 lutego, w hotelu Słoneczny Młyn spotkali się parlamentarzyści, samorządowcy, pracodawcy i związkowcy, aby podjąć działania wspierające rozwój naszego województwa.

„Wsparcie dla Regionu”

W najbliższy poniedziałek, 25 lutego z inicjatywy Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” oraz Nadwiślańskiego Związku Pracodawców „Lewiatan” odbędzie się Debata poświęcona rozwojowi infrastruktury w regionie, w której udział wezmą parlamentarzyści i samorządowcy regionu kujawsko-pomorskiego. Debata podzielona jest na dwa panele tematyczne: Infrastruktura drogowa jako jeden z kluczowych czynników rozwoju koniunktury w regionie oraz Rozwój infrastruktury wodnej i budowa zapory wodnej jako szansa dla regionu. Deklaracja

Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Sekcji Krajowej Mleczarstwa i Koncentratów Spożywczych

Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Sekcji Krajowej Mleczarstwa i Koncentratów Spożywczych

W dniach 7-8.02.2013 r. w Kobylnikach k/Kruszwicy odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Sekcji Krajowej Mleczarstwa i Koncentratów Spożywczych NSZZ „Solidarność”. W obradach uczestniczyli członkowie Rady i Komisji Rewizyjnej Sekcji, członkowie Prezydium Regionu Bydgoskiego z Przewodniczącym Leszkiem Walczakiem na czele oraz członkowie Komisji Zakładowej OSM „Cuiavia”.

Spotkanie z wiceprezydent Bydgoszczy Grażyną Ciemniak

13 lutego Organizacje Związkowe NSZZ „Solidarność” przy KPEC, ADM i Spółce Wodnej „Kapuściska” oraz członkowie Prezydium ZRB NSZZ „Solidarność” spotkali się z Wiceprezydent Bydgoszczy p. Grażyną Ciemniak. Omówiono problemy w poszczególnych Spółkach, gdzie nadzór sprawuje Urząd Miasta.

„Lenin” umorzony

„Lenin” umorzony

Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Oliwa umorzyła sprawę usunięcia napisu „im. Lenina” z historycznej Bramy nr 2 Stoczni Gdańsk. Zawiadomienie o zniszczeniu bramy złożył gdański samorząd. Prokuratura uznała, że związkowcy nie chcieli niszczyć bramy, a usunięcie napisu nazwali demontażem. Związkowcy z Komisji Krajowej usunęli napis „im. Lenina” i symbol Orderu Sztandaru Pracy 28 sierpnia 2012 r. w proteście przeciwko propagowaniu symboli komunistycznych. -Zamiarem związkowców nie było więc zniszczenie elementów bramy, ale ich demontaż – powiedział Polskiej Agencji Prasowej Cezary Szostak.

Wizyta delegacji z Niemiec

Wizyta delegacji z Niemiec

6 lutego odbyło się spotkanie Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” z przedstawicielami związków zawodowych i radą pracowników działającymi przy firmie „Frosta” w Niemczech. Celem wizyty była wymiana doświadczeń oraz wizja utworzenia Europejskiej Rady Zakładowej.

Spotkanie z Syndykiem w sprawie FFM Formet S.A.

21 stycznia odbyło się spotkanie z Syndykiem w sprawie przygotowanego programu naprawczego dla FFM Formet S.A. Uczestniczyli w nim Przewodniczący Leszek Walczak, Jan Kryger – wiceszef Regionu, Agnieszka Pyszkowska – prawnik Zarządu Regionu, Paweł Nadolny – Przewodniczący Komitetu Protestacyjno-Strajkowego NSZZ „Solidarność” w FFM Formet S.A. Podczas spotkania omówiono aspekty prawne oraz możliwości dalszej działalności gospodarczej Spółki. Przedstawione przez „Solidarność” propozycje będą analizowane i w najbliższym czasie zostanie podjęta decyzja w tej sprawie.

Interwencja w ADM

Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” wystąpiło z pismem do Zastępcy Prezydenta Pani Grażyny Ciemniak z uzasadnieniem prawnym i wnioskiem o interwencję w sprawie bezprawnie wręczanych pracownikom Administracji Domów Miejskich Sp. z o.o. umów o zakazie konkurencji. – Dokument ten zawiera szereg wad prawnych, które czynią ten dokument nieważnym, poza tym pracodawca wręcza go wszystkim pracownikom. W przypadku braku interwencji Pani Prezydent podejmiemy wszystkie niezbędne działania statutowo-prawne – napisali związkowcy.

Nadal walczymy!

Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” nadal walczy o utrzymanie FFM „Formet” mimo oporności Ministerstwa Skarbu Państwa i Rządu.  W okresie międzyświątecznym do Ministerstwa Skarbu Państwa skierowany został realny plan naprawczy firmy stworzony wspólnie przez Prezydium ZRB NSZZ „Solidarność”, Komitet Strajkowy przy FFM Formet i specjalistów branżowych. W piśmie skierowanym do Ministerstwa Skarbu Państwa domagamy się pilnego spotkania w powyższej sprawie.


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74