Przypominamy o Kwestionariuszach Informacyjnych

Informujemy, że do 15 lipca Organizacje Zakładowe, Międzyzakładowe, Podzakładowe i Oddziałowe mają obowiązek dostarczyć do Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”  KWESTIONARIUSZ INFORMACYJNY zawierający aktualne dane organizacji.

PiS jasno obiecał wolne niedziele w handlu – mówi szef „Solidarności”

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska była specjalnym gościem posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Mówiła kiedy nie będzie handlu w niedziele i o tym, jak poprawić dialog w Polsce. Obradująca 21 czerwca Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” dyskutowała z minister Rafalską przede wszystkim o poziomie dialogu w Polsce. Przedstawiciele Związku podkreślali, że Rada Dialogu Społecznego była tworzona jako zaprzeczenie martwej Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Miała być niezależna, z własnym finansowaniem i możliwością realnego działania. Tymczasem obecne pomysły umocowania dyrektora Rady Dialogu Społecznego na stanowisku zastępcy dyrektora Centrum Partnerstwa Społecznego jest dalszym uzależnieniem tej instytucji od rządu.

Komunikat

Informujemy, że decyzją Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” w dniu 16 czerwca br. Biuro Zarządu będzie nieczynne.

DOCZEKAĆ GODNEJ EMERYTURY

DOCZEKAĆ GODNEJ EMERYTURY

11 maja w Pałacu Prezydenckim ruszyła w Polsce kampania społeczno – informacyjna „Godny Wybór Przywrócenie Wieku Emerytalnego”.  Przez kilka tygodni w całej Polsce przedstawiciele Prezydenta RP, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz NSZZ Solidarność prezentowali główne założenia ustawy przywracającej wiek emerytalny. To właśnie „Solidarność” od początku tych niekorzystnych zmian, wprowadzonych w 2012 roku przez poprzednią ekipę rządową, postulowała konieczność przywrócenia godności pracownikom. Wszyscy pamiętamy wielkie manifestacje i 2,5mln zebranych podpisów pod wnioskiem o emerytalne referendum. Pamiętamy również co z tym wszystkim zrobiła koalicja PO-PSL.

„Trafił prezes na Stachela. Teraz czas na sprawiedliwość”

„Trafił prezes na Stachela. Teraz czas na sprawiedliwość”

Przez 6 lat walczył ze swoim pracodawcą, który szykanował go za działalność związkową. Był karany, mobbingowany i zwalniany z pracy. Wygrał sprawy we wszystkich instancjach, włącznie z Sądem Najwyższym, który ostatecznie i prawomocnie postawił kropkę nad „i”. Dzisiaj (7 czerwca) Sąd Rejonowy w Inowrocławiu zdecyduje, czy pracodawca odpowie za swoje bezprawne działania – czytamy na stronie głównej „Solidarności”. – Nie może być tak, że przez 6 lat prezes Marciniak bezprawnie szykanował mnie za działalność związkową, co potwierdziły wszelkie możliwe sądy, a teraz każdy udaje że nic się nie stało – mówi Stachel, który skierował sprawę do prokuratury o ściganie prezesa [...]

Szkolenie z prawa pracy

Szkolenie z prawa pracy

W dniach 24-26 maja br. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZRB NSZZ „Solidarność” w Wielonku odbyło się szkolenie: „Prawo pracy w praktyce, w oparciu o przepisy ustawy o Związkach Zawodowych”. W zajęciach uczestniczyli związkowcy z następujących organizacji związkowych Regionu: PKP Przewozy Regionalne, Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego, Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania, Polski BUS, PESA Bydgoszcz SA, Fabryka Mebli Klose Nowe, Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM S.A. oraz BZE Belma SA. Szkolenie prowadzili wiceprzewodniczący Regionu: Sebastian Gawronek i Jan Kryger.

Obietnice bez pokrycia !!!

Z dezaprobatą przyjęliśmy negatywną decyzje PKP Intercity dotyczącą zakupu 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych typu PESA DART. Brak zamówień na dodatkowe pociągi klasy Intercity zamyka możliwość rozwoju w kraju programu samodzielnej budowy pociągów dużych prędkości oraz może eliminować firmę z walki o zamówienia eksportowe. Pomimo licznych interwencji Zarządu Spółki PESA, Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” oraz Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego kierowanych do Wicepremiera Morawieckiego, Ministra Adamczyka i Pani Premier Szydło trwających prawie rok, uzyskaliśmy lakoniczne odpowiedzi, które w ewidentny sposób są sprzeczne z wygłaszanymi deklaracjami o wspieraniu polskiego przemysłu.

Konkurs wędkarski o puchar ZRB

Konkurs wędkarski o puchar ZRB

20 maja w Głogówcu na Jeziorze Pakoskim, odbyła się kolejna edycja Drużynowego Konkursu Wędkarskiego o puchar Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”.  Do walki o puchar przystąpiły drużyny reprezentujące następujące organizacje związkowe NSZZ „Solidarność”: PKP Cargo SA, Ciech – Pianki Sp. z.o.o., Chemwik Sp. z o.o., Stomil S.A. oraz ekipa Zarządu Regionu Bydgoskiego. Doroczny konkurs organizowany jest z okazji rocznicy Podpisania Porozumień Sierpniowych. Uczestnikom konkursu dopisały zarówno pogoda, humory, jak i łowisko. Zwycięzcom gratulujemy udanego połowu, a koordynatorowi Konkursu koledze Ryszardowi Sieradzkiemu składamy serdeczne podziękowania za ogromne zaangażowanie i pracę włożoną w organizację Konkursu. Kolejna edycja konkursu za rok.

Emerytura to prawo a nie obowiązek – spotkanie w Bydgoszczy w ramach kampanii „Godny wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego”

Emerytura to prawo a nie obowiązek - spotkanie w Bydgoszczy w ramach kampanii „Godny wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego”

Dzisiaj (19 maja) odbyło się pierwsze w Regionie Bydgoskim spotkanie otwarte organizowane w ramach kampanii społeczno-informacyjnej „Godny wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego”, prowadzonej wspólnie przez Kancelarię Prezydenta RP, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz NSZZ „Solidarność”. W piątkowym spotkaniu z członkami Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” oraz przewodniczącymi organizacji międzyzakładowych i zakładowych Regionu  uczestniczyli: p. Krzysztof Michałkiewicz – Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Sekretarz Stanu, p. Agnieszka Lenartowicz-Łysik – Doradca Prezydenta RP, Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Taduesz Majchrowicz – Zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz Mariusz Jaroniewski – Dyrektor Oddziału ZUS w Bydgoszczy.

Informacje dla środowisk solidarnościowych i niepodległościowych

- Obradowała Nadzwyczajna Komisja ds. rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych. Prace ruszyły a nawet podkomisja je zakończyła, przesyłając projekt do rozpatrzenia Komisji Polityki Społecznej i następnie sejmowi pod drugie czytanie – czytamy w informacji przesłanej do Regionu przez senatora Jana Rulewskiego.