Podzielmy się dobrocią

Podzielmy się dobrocią

Jak co roku przed Świętami Bożego Narodzenia zwracamy się z prośbą do Koleżanek i Kolegów z organizacji związkowych naszego Regionu o finansowe wsparcie Wigilii dla ubogich. Organizacją wigilijnej wieczerzy zajmują się siostry ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Bydgoszczy przy wsparciu darczyńców, „Solidarności” naszego Regionu i wolontariuszy. Być może dzięki naszej pomocy osoby ubogie, żyjące w poczuciu osamotnienia i odrzucenia społecznego, będą mogły godnie spędzić ten jeden wyjątkowy wieczór w roku. Środki na wyżej wymieniony cel można przekazywać na konto ZRB NSZZ „Solidarność” PKO BP I O/Bydgoszcz  87 1020  1462  0000  7502  0019  1569 z dopiskiem „Wigilia dla ubogich”.

Związkowe votum nieufności dla minister Anny Zalewskiej

10 grudnia Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz oświatowe sekcje regionalne zorganizowały konferencje prasowe pod hasłem „Związkowe votum nieufności dla minister Zalewskiej”, na których przedstawione zostały powody żądania odwołania Anny Zalewskiej ze stanowiska ministra edukacji. W Bydgoszczy stanowisko związkowców zaprezentowali Małgorzata Chylewska i Wojciech Jaranowski –  przewodniczący Sekcji Oświatowych Regionów Bydgoskiego i Toruńsko-Włocławskiego NSZZ „Solidarność”.

37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia obchodzimy 37. rocznicę jednego z najtragiczniejszych wydarzeń we współczesnej historii Polski. Należy o tym mówić, by pamięć o ofiarach stanu wojennego, o ofiarach reżimu komunistycznego – osobach internowanych istniała w świadomości kolejnych pokoleń. Wielu Polaków poświęciło w grudniu 1981 roku wszystko, by walczyć z komunistyczną władzą. Przez ponad dwa lata żyliśmy w kraju, gdzie na każdym kroku widać było milicję, ORMO i polskie wojsko z wycelowaną w swoich rodaków bronią. Ostatecznie zwyciężył wspólny cel – powstanie wolnej i demokratycznej Ojczyzny. Naszym zadaniem, zadaniem NSZZ „Solidarność” jest dbanie o pamięć ofiar stanu wojennego.

Żebyśmy byli dla siebie wsparciem …

Żebyśmy byli dla siebie wsparciem ...

Wczoraj (6 grudnia) w sali „Martina”, w bydgoskim MZK odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli członkowie Prezydium, Zarządu Regionu, Regionalnej Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczący organizacji związkowych z Bydgoszczy. Na początku spotkania Przewodniczący Leszek Walczak podsumował wydarzenia mijającego roku i działania „Solidarności” m.in. w zakresie przestrzegania prawa pracy. Przypomniał o prowadzonych sporach zbiorowych, negocjacjach i osiągniętych efektach, szczególnie tych, którymi zajmował się powołany 14 lutego br. Komitet Protestacyjny Pracowników Sfery Budżetowej NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego.

Kondolencje

Koledze Markowi Witomskiemu, przewodniczącemu Oddziału ZRB NSZZ „Solidarność” w Świeciu, członkowi Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” wyrazy współczucia, słowa otuchy i wsparcia z powodu śmierci MAMY w imieniu Prezydium i Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ„Solidarności” składa Przewodniczący Leszek Walczak

Zapraszamy na spotkanie opłatkowe

Zapraszamy na spotkanie opłatkowe

Przewodniczący Leszek Walczak oraz Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” serdecznie zapraszają  Przewodniczących organizacji związkowych z Bydgoszczy na tradycyjne spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w najbliższy czwartek 6 grudnia o godzinie 11.30 w sali MZK przy ul. Inowrocławskiej. Doroczne świąteczne spotkanie będzie okazją do podsumowania wydarzeń mijającego roku oraz złożenia życzeń z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Serdecznie zapraszamy.

Porozumienie w WSSE w Bydgoszczy

Informujemy, że zakończył się spór zbiorowy pomiędzy Zakładową Organizację Związkową NSZZ „Solidarność” przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, a Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Bydgoszczy Panem Jerzym Kasprzakiem w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla Pracowników WSEE w Bydgoszczy. Na dzisiejszym spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim Pan Wojewoda poinformował nas, że uzyskał  brakujące środki potrzebne na realizację zgłoszonych przez „Solidarność” postulatów. Cieszy nas skuteczność działań Pana Mikołaja Bogdanowicza Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, która pokazuje, że nadrzędnym celem jest prowadzenie dialogu społecznego i rozwiązywanie konfliktów pomiędzy partnerami społecznymi, którego jesteśmy gorącym zwolennikiem. Z zadowoleniem przyjmujemy informację, iż środki zostały już uruchomione i pracownicy stacji sanitarno- [...]

Wniosek o zwołanie w trybie pilnym posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W związku z brakiem realizacji postulatów dotyczących sporu zbiorowego w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, w sprawie realizacji ustawy z dnia 8.06.2017 r. o sposobie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, Przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” Leszek Walczak złożył w dniu wczorajszym wniosek do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza o zwołanie w trybie pilnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego mają wziąć udział Minister Zdrowia, Minister Finansów i Główny Inspektor Sanitarny.

Założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

Pracownicze Programy Kapitałowe mają dotyczyć ok. 11,5 mln pracowników i mają zapewnić dodatkowe oszczędności dla przyszłych emerytów po ukończeniu przez nich 60. roku życia. Ustawa zakłada utworzenie powszechnego, dobrowolnego i prywatnego systemu oszczędzania, współtworzonego przez pracowników, pracodawców i państwo.  Do PPK będą więc włączani wszyscy zatrudnieni, za których odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne – niezależnie od formy zatrudnienia. Pracownik, który zaczyna karierę zawodową i zarabia 3 tys. złotych brutto, może liczyć na to, że w PPK uzbiera 196 tys. zł, co podniesie jego przyszłą emeryturę o 1800 zł miesięcznie.

Kondolencje

Koledze Maciejowi Nakielskiemu, przewodniczącemu KZ NSZZ „Solidarność” przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, członkowi Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” z powodu śmierci ŻONY wyrazy współczucia, słowa otuchy i wsparcia w tych trudnych chwilach składa w imieniu „Solidarności” Regionu Bydgoskiego Przewodniczący Leszek Walczak


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74