Wernisaż w Sejmie

Wernisaż w Sejmie

W Sejmie RP 5 kwietnia odbył się wernisaż wystawy „O wieś wolną, niezależną, samorządną – rocznica wydarzeń Bydgoskiego Marca ’81 i rejestracji Solidarności Rolniczej”. W otwarciu w gmachu Sejmu wystawy IPN „O wieś wolną, niezależną, samorządną – rocznica wydarzeń Bydgoskiego Marca ’81 i rejestracji Solidarności Rolniczej” uczestniczył prezes Instytutu dr Jarosław Szarek (…) W wernisażu wzięli udział także przedstawiciele władz oraz uczestnicy wydarzeń „bydgoskiego marca”.

Spotkanie z organizatorami związkowymi KK NSZZ „Solidarność”

Spotkanie z organizatorami związkowymi KK NSZZ "Solidarność"

Dzisiaj (4 kwietnia) w siedzibie Zarządu Regionu odbyło się spotkanie Przewodniczących struktur związkowych z terenu Bydgoszczy z organizatorami z Działu Rozwoju Związku KK NSZZ „Solidarność” – Marią Bem i Dariuszem Gojowczykiem. Głównym tematem była wymiana doświadczeń dotyczących pozyskiwania członków związku szczególnie w organizacjach, gdzie „Solidarność” już istnieje.

DROGA KRZYŻOWA LUDZI SOLIDARNYCH

DROGA KRZYŻOWA LUDZI SOLIDARNYCH

 „WIELKI POST każdego roku jawi się nam jako czas sprzyjający wzmożeniu modlitwy i pokuty, otwierając serce na pokorne przyjęcie woli Bożej. W tym okresie wskazywana jest nam duchowa droga, będąca przygotowaniem do ponownego przeżywania wielkiej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, przede wszystkim poprzez pilniejsze słuchanie słowa Bożego oraz bardziej wielkoduszne praktykowanie umartwienia, dzięki czemu możemy hojniej przyjść z pomocą bliźniemu w potrzebie”. Słowami Świętego Jana Pawła II z Orędzia na Wielki Post zapraszamy serdecznie do udziału w Drodze Krzyżowej Ludzi Solidarnych.

„Solidarność” oświatowa nie poparła protestu ZNP

„Solidarność” nie popiera oświatowej akcji protestacyjnej z 31 marca. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ  „S”  jest w trakcie  negocjacji  z rządem RP i oczekuje realizacji ustaleń ze spotkania z premier Beatą Szydło w sprawie podwyżek płac w oświacie. NSZZ „Solidarność” ma inne postulaty i prowadzi negocjacje z rządem RP na temat podwyżek płac w oświacie i statusu zawodowego nauczycieli oraz innych pracowników oświaty. W listopadzie ub. roku podczas pierwszego spotkania prezydium KSOiW z premier Beatą Szydło ustalono, że po pierwszym kwartale 2017 r. rząd RP przedstawi drogę dojścia do wyższych płac w oświacie. KSOiW oczekuje realizacji postulatów płacowych zgłoszonych [...]

Papież dialogu patronem województwa

Papież dialogu patronem województwa

„Nie tylko dla nas, ale dla milionów ludzi na świecie jest On orędownikiem dialogu opartego na prawdzie, miłości i sprawiedliwości, które winny znaleźć odzwierciedlenie w życiu społecznym, gospodarczym i osobistym” – św. Jan Paweł II jest patronem województwa kujawsko-pomorskiego. Stanowisko, które jest odpowiedzią na papieską decyzję zatwierdzającą patronat, Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął 27 marca przez aklamację. – Patronat ten to odważne upominanie się o to, co buduje relacje między ludźmi w oparciu o trwałe wzorce, sprawdzone i szanowane przez wszystkich, wierzących i niewierzących, i przyczyniające się do rozwoju każdej osoby – mówił marszałek Piotr Całbecki w swoim wystąpieniu poprzedzającym przyjęcie [...]

Zapraszamy na spotkanie z organizatorami związkowymi

Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” zaprasza Przewodniczących i członków organizacji naszego Regionu na specjalne spotkanie z organizatorami związkowymi z Działu Rozwoju Związku KK NSZZ „Solidarność”. Głównym tematem spotkania będzie wymiana doświadczeń nt. rozwoju Związku oraz metod i narzędzi służących pozyskiwaniu nowych członków „Solidarności” w organizacjach już istniejących. Termin i miejsce: wtorek 4 kwietnia, siedziba ZRB NSZZ „Solidarność” do wyboru godzina 10.00 i 16.00 

Obradował Zarząd Regionu

Wczoraj odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” oraz spotkanie z przewodniczącymi organizacji związkowych z terenu Bydgoszczy. W porządku obrad znalazło się m.in. przyjęcie budżetu na 2018 rok, podsumowanie obchodów 36. rocznicy wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981 oraz informacje z pracy Prezydium, Oddziałów i Biur Terenowych ZRB NSZZ „Solidarność”.

Bydgoski Marzec 2017

Bydgoski Marzec 2017

Z udziałem Szefa Kancelarii Prezydenta RP Minister Małgorzaty Sadurskiej i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza w niedzielę 19 marca w Bydgoszczy odbyły się obchody 36. rocznicy Bydgoskiego Marca 1981 roku. W uroczystościach udział wzięli uczestnicy wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981 roku – związkowcy z tzw. robotniczej i rolniczej „Solidarności”, członkowie Stowarzyszeń „Przymierze”  i „Idee Solidarności 1980-89”, naukowcy z IPN oraz członkowie NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego. Wśród Pocztów Sztandarowych był Poczet Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”, KZ NSZZ „Solidarność” przy PESA Bydgoszcz SA oraz Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A.

Zapraszamy na spotkanie Przewodniczących

Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” zaprasza Przewodniczących organizacji zakładowych, międzyzakładowych i podzakładowych z Bydgoszczy na spotkanie, które odbędzie się w najbliższą środę – 22 marca br. o godzinie 12.00 w sali MZK przy ul. Inowrocławskiej 11.

Droga Krzyżowa Ludzi Pracy w Warszawie

Droga Krzyżowa Ludzi Pracy w Warszawie

Komisja Krajowa, Region Mazowsze NSZZ „Solidarność” i proboszcz parafii św. Stanisława Kostki ks. Marcin Brzeziński zapraszają 7 kwietnia na XVII Ogólnopolską Drogę Krzyżową Ludzi Pracy ulicami warszawskiego Żoliborza od grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki Patrona NSZZ „Solidarność.