Zapraszamy przewodniczących na spotkanie w ramach kampanii „Godny wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego”

Zapraszamy przewodniczących na spotkanie w ramach kampanii „Godny wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego”

Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” zaprasza Przewodniczących organizacji związkowych na spotkanie w ramach kampanii społeczno-informacyjnej „Godny wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego”, prowadzonej wspólnie przez Kancelarię Prezydenta RP, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz NSZZ „Solidarność”.

Szkolenie „Rozwój Związku”

W dniach  10-12 maja w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym  ZRB NSZZ „Solidarność” w Wielonku odbyło się trzydniowe szkolenie dotyczące Rozwoju Związku. Zajęcia prowadzili Dariusz Gojowczyk z Działu Rozwoju Związku Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz wiceszef Regionu Sebastian Gawronek. W szkoleniu uczestniczyli związkowcy z następujących organizacji związkowych Regionu: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, PESA S.A. Bydgoszcz oraz ZCh NITRO-Chem S.A.

Podziękowania i życzenia od Papieża Franciszka

Na ręce Leszka Walczaka – przewodniczącego Regionu Bydgoskiego wpłynęły podziękowania od Papieża  Franciszka, za przesłane w imieniu „Solidarności” Regionu Bydgoskiego życzenia świąteczne.

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy

28 kwietnia przed Krzyżem przy byłym „Zachemie” odbyła się uroczystość upamiętniająca ofiary wypadków przy pracy. Wieńce przed tablicami złożyły delegacje: Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”, KZ NSZZ „Solidarność” przy ZCh NITRO-CHEM S.A., byli pracownicy ZCh „Zachem” S.A., Okręgowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy oraz uczniowie Technikum Chemicznego w Bydgoszczy wraz z nauczycielami.

226. ROCZNICA KONSTYTUCJI 3 MAJA

226. ROCZNICA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Prawo Narodu do samostanowienia. 3 maja 1791 roku uchwalona została ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów – Konstytucja. Była ona pierwszą w Europie i drugą na świecie, po amerykańskiej z 1787 r. W tym roku obchodzimy 226 rocznicę jej uchwalenia.

Z obrad Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

25 kwietnia we Wrocławiu obradowała Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”. Wśród przyjętych na posiedzeniu dokumentów znalazły się Stanowiska w bardzo ważnych dla pracowników i związkowców sprawach, m.in.: w zakresie wykonywania obowiązków i uprawnień przez Państwową Inspekcję Pracy,  procesu konsultowania projektów ustaw z pakietu „Konstytucji Biznesu” oraz projektu „ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”.

Rada kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ

Rada kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ

24 kwietnia w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie inauguracyjne Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy. Na posiedzeniu wojewoda Mikołaj Bogdanowicz wręczył akty powołania członkom Rady. Następnie dokonano wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady. Przewodniczącym został pan Grzegorz Smytry, wiceprzewodniczącym pani Ewa Mes.

„Pan da – większe zatrudnienie” – strajk pracowników handlu

„Pan da – większe zatrudnienie" – strajk pracowników handlu

Biedronka, Auchan, Tesco, Decathlon, Dino, Arel, Makro Cash and Carry oraz centrum dystrybucyjne Amazona we Wrocławiu centrum H&M w Gądkach pod Poznaniem – to jak na razie potwierdzone miejsca, gdzie 2 maja odbędzie się strajk pracowników handlu. W ogólnopolskiej akcji weźmie udział kilkanaście tysięcy pracowników zatrudnionych w blisko 300 dyskontach, hipermarketach i centrach dystrybucyjnych.

„Dobro pozostawione przez śp. Jarosława Wenderlicha jest ogromne”

„Dobro pozostawione przez śp. Jarosława Wenderlicha jest ogromne”

27 kwietnia minęła I rocznica śmierci naszego Kolegi, Przyjaciela, dziennikarza, szefa Delegatury NIK w Bydgoszczy – śp. Jarosława Edwarda Wenderlicha. Mszę świętą w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego celebrowali: ks. Marek Ristau oraz ks. Jacek Brakowski ze Zgromadzenia Salezjańskiego. – Dla nas ludzi śmierć zawsze przychodzi za wcześnie – mówił w homilii ks. Marek Ristau – i tak też było z odejściem śp. Jarosława. Kapłan nakreślił postać śp. Jarosława, przypomniał jego pracę dziennikarską, działalność społeczną i to, co robił jako działacz opozycji antykomunistycznej.

Komunikat

Informujemy, że decyzją Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” w dniu 2 maja br. Biuro Zarządu będzie nieczynne.