„Lenin” umorzony

„Lenin” umorzony

Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Oliwa umorzyła sprawę usunięcia napisu „im. Lenina” z historycznej Bramy nr 2 Stoczni Gdańsk. Zawiadomienie o zniszczeniu bramy złożył gdański samorząd. Prokuratura uznała, że związkowcy nie chcieli niszczyć bramy, a usunięcie napisu nazwali demontażem. Związkowcy z Komisji Krajowej usunęli napis „im. Lenina” i symbol Orderu Sztandaru Pracy 28 sierpnia 2012 r. w proteście przeciwko propagowaniu symboli komunistycznych. -Zamiarem związkowców nie było więc zniszczenie elementów bramy, ale ich demontaż – powiedział Polskiej Agencji Prasowej Cezary Szostak.

Wizyta delegacji z Niemiec

Wizyta delegacji z Niemiec

6 lutego odbyło się spotkanie Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” z przedstawicielami związków zawodowych i radą pracowników działającymi przy firmie „Frosta” w Niemczech. Celem wizyty była wymiana doświadczeń oraz wizja utworzenia Europejskiej Rady Zakładowej.

Spotkanie z Syndykiem w sprawie FFM Formet S.A.

21 stycznia odbyło się spotkanie z Syndykiem w sprawie przygotowanego programu naprawczego dla FFM Formet S.A. Uczestniczyli w nim Przewodniczący Leszek Walczak, Jan Kryger – wiceszef Regionu, Agnieszka Pyszkowska – prawnik Zarządu Regionu, Paweł Nadolny – Przewodniczący Komitetu Protestacyjno-Strajkowego NSZZ „Solidarność” w FFM Formet S.A. Podczas spotkania omówiono aspekty prawne oraz możliwości dalszej działalności gospodarczej Spółki. Przedstawione przez „Solidarność” propozycje będą analizowane i w najbliższym czasie zostanie podjęta decyzja w tej sprawie.

Interwencja w ADM

Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” wystąpiło z pismem do Zastępcy Prezydenta Pani Grażyny Ciemniak z uzasadnieniem prawnym i wnioskiem o interwencję w sprawie bezprawnie wręczanych pracownikom Administracji Domów Miejskich Sp. z o.o. umów o zakazie konkurencji. – Dokument ten zawiera szereg wad prawnych, które czynią ten dokument nieważnym, poza tym pracodawca wręcza go wszystkim pracownikom. W przypadku braku interwencji Pani Prezydent podejmiemy wszystkie niezbędne działania statutowo-prawne – napisali związkowcy.

Nadal walczymy!

Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” nadal walczy o utrzymanie FFM „Formet” mimo oporności Ministerstwa Skarbu Państwa i Rządu.  W okresie międzyświątecznym do Ministerstwa Skarbu Państwa skierowany został realny plan naprawczy firmy stworzony wspólnie przez Prezydium ZRB NSZZ „Solidarność”, Komitet Strajkowy przy FFM Formet i specjalistów branżowych. W piśmie skierowanym do Ministerstwa Skarbu Państwa domagamy się pilnego spotkania w powyższej sprawie.