Jest czas na osiągnięcie konsensusu w Przewozach Regionalnych?

22 listopada odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych, Prezesa Zarządu Spółki Przewozy Regionalne, Sekretarza Województwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz mediatora z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Tematem spotkania była trudna sytuacja Spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o. związana z przejmowaniem od Spółki przez innych przewoźników kolejowych obsługi pasażerów na terenie kraju.

Dziś święto kolejarzy!

Dziś święto kolejarzy!

Dzień Kolejarza to święto obchodzone od 1981 roku 25 listopada w dniu wspomnienia św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki kolejarzy. Życzenia z tej okazji wszystkim członkom NSZZ „Solidarność” pracującym na kolei, pracownikom kolei i ich rodzinom złożył Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

Co w nowym numerze „Tygodnika Solidarność”?

W numerze 48 „Tygodnika Solidarność” m.in: Matka Świętego, Czy powstanie Polska Grupa Zbrojeniowa? oraz  o złożonym przez „Solidarność” w połowie września ubiegłego roku zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa przez członków zarządów Zakładów Chemicznych Zachem SA i jego właściciela Ciech SA – w artykule Śledztwo jak po grudzie, a także felieton Jana Pietrzaka Czas dymisji i łapanek. Zachęcamy do lektury TSol nr 48

Pozostaniesz w naszych sercach

Pozostaniesz w naszych sercach

Tłumy ludzi, głównie związkowców z „Solidarności” wraz z licznymi pocztami sztandarowymi pożegnały Mamę błogosławionego księdza Jerzego – śp.Mariannę Popiełuszko. W uroczystości udział wzięli wszyscy czterej przewodniczący Związku.

Apel o świąteczną pomoc dla najuboższych

Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”, jak co roku, włącza się w organizację imprez charytatywnych oraz pomoc dla najuboższych. Szczególnie w okresie przedświątecznym taki gest  jest bardzo oczekiwany. Apelujemy do organizacji związkowych naszego Regionu o finansowe wsparcie działań prowadzonych przez siostry ze Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Bydgoszczy (ul.Koronowska).

Po spotkaniu z Prezydium Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

20 listopada, na wniosek Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.  odbyło się spotkanie z Prezydium Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Rozmowa dotyczyła rządowego projektu zmian w ustawie o systemie oświaty oraz Karcie Nauczyciela. Ryszard Proksa, przewodniczący SKOiW, przedstawił stanowisko Związku w sprawie nieprawidłowości podczas przygotowywania projektów zmieniających ustawę o systemie oświaty i ustawę Karta Nauczyciela.

Miało być spotkanie a wyszło…

Związkowcy z bydgoskich Domów Pomocy Społecznej i członkowie Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” czekali wczoraj bezskutecznie przed biurem wiceprezydenta Bydgoszczy Jana Szopińskiego na umówione spotkanie. O godzinie 11.00 miały rozpocząć się negocjacje nad układem zbiorowy pracy dla pracowników DPS-ów.

Wybory w OOZ przy PZU Życie SA w Bydgoszczy

15 listopada, w Oddziałowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy PZU Życie SA w Bydgoszczy, odbyły się pierwsze w Regionie wybory nowych władz związkowych na kadencję 2014-2018. Przewodniczącą została kol.Agnieszka Strusewicz.

KONDOLENCJE

Z ogromnym smutkiem i wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp.Marianny Popiełuszko. To była wyjątkowa Matka, pielęgnująca niestrudzenie pamięć o swoim Synu błogosławionym księdzu Jerzym. Swoją skromnością i bezwarunkową, rodzicielską miłością dawała przez całe życie przykład nam wszystkim.

Zmarła p.Marianna Popiełuszko

Zmarła p.Marianna Popiełuszko

Koleżanki i Koledzy! Z wielkim żalem informujemy, że w Szpitalu Miejskim w Białymstoku zmarła Mama ks. Jerzego Popiełuszki. Na budynku Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” w Gdańsku flaga Związku została obniżona do połowy.


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74