Co w nowym numerze „Tygodnika Solidarność”?

W numerze 44 „Tygodnika Solidarność” m.in.: Widzialna ręka wyzysku, Tusku nie bądź tchórzem, Polska tania siła robocza, Emerytury – upokarzające miłosierdzie, Nie pozwólmy niszczyć Kościoła a także felietony: Jana Pietrzaka, Ryszarda Bugaja oraz Jerzego Kłosińskiego. Zachęcamy do czytania „Tygodnika Solidarność”, jedynego ogólnopolskiego pisma NSZZ „Solidarność” poruszającego tematykę spraw pracowniczych. TSol nr 44_2013 r.

O Nitro-Chemie i MZK w bydgoskim ratuszu

O Nitro-Chemie i MZK w bydgoskim ratuszu

24 października w bydgoskim ratuszu odbyło się spotkanie Leszka Walczaka – przewodniczącego Regionu i Marka Napierały – członka Prezydium Zarządu Regionu z prezydentem miasta Rafałem Bruskim. Rozmowy dotyczyły dwóch spraw: planowanego podziału MZK na dwie odrębne spółki zajmujące się transportem tramwajowym i autobusowym oraz planowanym od nowego roku podniesieniem cen zrzutu wody przez MWiK dla spółki Nitro-Chem S.A. Zapowiadana drastyczna podwyżka może spowodować upadek spółki. – Zanim rozpoczną się prace nad rozdzieleniem Spółki MZK na spółkę tramwajową i autobusową, firma  która zostanie wyłoniona do tego zadania przez ratusz przedstawi pewne  założenia, które będziemy analizować.

Konferencja prasowa przed kancelarią Premiera

Konferencja prasowa przed kancelarią Premiera

Dzisiaj przed kancelarią Premiera odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięli szefowie reprezentatywnych central związkowych: Piotr Duda – NSZZ „Solidarność”, Jan Guz – lider OPZZ i Tadeusz Chwałka – szef Forum Związków Zawodowych. Nieopodal budynku, w którym rezyduje Donald Tusk, stanęli związkowcy trzymający tablice, na których wypisano 8 głównych postulatów oraz odpowiedzi ministra pracy – wszystkie negatywne.

Szkolenie dla RKW

22 października w Zarządzie Regionu odbyło się szkolenie członków Regionalnej Komisji Wyborczej. Zajęcia poprowadził Bogdan Olszewski z Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Jak mówi w materiale filmowym na naszym facebooku „w Ordynacji Wyborczej” jest kilka zmian, z którymi RKW powinna się zapoznać, aby sprawnie przeprowadzić wybory władz na kadencję 2014-2018, na wszystkich szczeblach związkowych”. Krajowa Komisja Wyborcza zdecydowała o zorganizowaniu takich szkoleń we wszystkich Regionach.

Komunikat z posiedzenia sztabu protestacyjnego

Obradujący 22 października w Katowicach sztab protestacyjny NSZZ „Solidarność” ocenia, że rząd odrzucił wszystkie związkowe postulaty zgłaszane podczas wrześniowych dni protestu. W związku z tym akcje protestacyjne będą kontynuowane. W pierwszej kolejności przeprowadzone zostaną regionalne manifestacje. Pierwsza odbędzie się 9 listopada w Gdańsku.

21.Bieg Sztafetowy zakończony

21.Bieg Sztafetowy zakończony

Uroczystością wręczenia pucharów i dyplomów, przed Sanktuarium Męczeństwa Bł.Ks.Jerzego Popiełuszki we Włocławku, zakończył się w minioną niedzielę 21.Bieg Sztafetowy Szlakiem Męczeńskiej Drogi Kapelana „Solidarności”.

Negocjacje Układu Zbiorowego Pracy w bydgoskich DPS-ach

Rozpoczęły się negocjacje Układu Zbiorowego Pracy obejmującego trzy Domy Opieki Społecznej w Bydgoszczy: DPS „Jesień życia”, DPS „Promień Życia” i DPS „Słoneczko”. Wszystkie te placówki są w gestii Prezydenta miasta.

35.rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża

35.rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża

Dzisiaj przypada 35. rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Został on wybrany na Stolicę Piotrową w poniedziałek, 16 października 1978 roku, w drugim dniu konklawe. Biały dym zwiastujący dokonanie wyboru pojawił się nad Kaplicą Sykstyńską o godzinie 18.18.

XXI Bieg Sztafetowy pamięci bł.ks.Jerzego

XXI Bieg Sztafetowy pamięci bł.ks.Jerzego

W najbliższą niedzielę, 20 października 2013 roku, na blisko 110. kilometrową trasę z Bydgoszczy przez Toruń do Włocławka wyruszą uczestnicy XXI Biegu Sztafetowego Szlakiem Męczeńskiej Drogi Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Organizatorami Biegu upamiętniającego 29.rocznicę męczeńskiej śmierci Kapelana „Solidarności” są: Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” i TKKF „ORZEŁ” Bydgoszcz. Koordynatorem Biegu od wielu lat jest były wiceszef Regionu Ryszard Sieradzki.

STANOWISKO ws.odwołania Krystyny Trepczyńskiej

W związku z odwołaniem w dniu 15 października br. p. Krystyny Trepczyńskiej – Naczelnika Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Bydgoszczy, Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” skierowało do pana Łukasza Kamińskiego – Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Stanowisko, w którym z dezaprobatą przyjęło tę decyzję. – Forma i sposób, w jaki dokonano odwołania pani Krystyny Trepczyńskiej budzi nasz stanowczy sprzeciw a brak uzasadnienia, który powoduje snucie przez media różnych oskarżeń jest niedopuszczalne i nie przystoi Instytucji, którą Pan kieruje – czytamy w dokumencie.  Stanowisko Prezydium ZRB


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74