Szkolenie dla RKW

22 października w Zarządzie Regionu odbyło się szkolenie członków Regionalnej Komisji Wyborczej. Zajęcia poprowadził Bogdan Olszewski z Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Jak mówi w materiale filmowym na naszym facebooku „w Ordynacji Wyborczej” jest kilka zmian, z którymi RKW powinna się zapoznać, aby sprawnie przeprowadzić wybory władz na kadencję 2014-2018, na wszystkich szczeblach związkowych”. Krajowa Komisja Wyborcza zdecydowała o zorganizowaniu takich szkoleń we wszystkich Regionach.

Komunikat z posiedzenia sztabu protestacyjnego

Obradujący 22 października w Katowicach sztab protestacyjny NSZZ „Solidarność” ocenia, że rząd odrzucił wszystkie związkowe postulaty zgłaszane podczas wrześniowych dni protestu. W związku z tym akcje protestacyjne będą kontynuowane. W pierwszej kolejności przeprowadzone zostaną regionalne manifestacje. Pierwsza odbędzie się 9 listopada w Gdańsku.

21.Bieg Sztafetowy zakończony

21.Bieg Sztafetowy zakończony

Uroczystością wręczenia pucharów i dyplomów, przed Sanktuarium Męczeństwa Bł.Ks.Jerzego Popiełuszki we Włocławku, zakończył się w minioną niedzielę 21.Bieg Sztafetowy Szlakiem Męczeńskiej Drogi Kapelana „Solidarności”.

Negocjacje Układu Zbiorowego Pracy w bydgoskich DPS-ach

Rozpoczęły się negocjacje Układu Zbiorowego Pracy obejmującego trzy Domy Opieki Społecznej w Bydgoszczy: DPS „Jesień życia”, DPS „Promień Życia” i DPS „Słoneczko”. Wszystkie te placówki są w gestii Prezydenta miasta.

35.rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża

35.rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża

Dzisiaj przypada 35. rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Został on wybrany na Stolicę Piotrową w poniedziałek, 16 października 1978 roku, w drugim dniu konklawe. Biały dym zwiastujący dokonanie wyboru pojawił się nad Kaplicą Sykstyńską o godzinie 18.18.

XXI Bieg Sztafetowy pamięci bł.ks.Jerzego

XXI Bieg Sztafetowy pamięci bł.ks.Jerzego

W najbliższą niedzielę, 20 października 2013 roku, na blisko 110. kilometrową trasę z Bydgoszczy przez Toruń do Włocławka wyruszą uczestnicy XXI Biegu Sztafetowego Szlakiem Męczeńskiej Drogi Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Organizatorami Biegu upamiętniającego 29.rocznicę męczeńskiej śmierci Kapelana „Solidarności” są: Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” i TKKF „ORZEŁ” Bydgoszcz. Koordynatorem Biegu od wielu lat jest były wiceszef Regionu Ryszard Sieradzki.

STANOWISKO ws.odwołania Krystyny Trepczyńskiej

W związku z odwołaniem w dniu 15 października br. p. Krystyny Trepczyńskiej – Naczelnika Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Bydgoszczy, Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” skierowało do pana Łukasza Kamińskiego – Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Stanowisko, w którym z dezaprobatą przyjęło tę decyzję. – Forma i sposób, w jaki dokonano odwołania pani Krystyny Trepczyńskiej budzi nasz stanowczy sprzeciw a brak uzasadnienia, który powoduje snucie przez media różnych oskarżeń jest niedopuszczalne i nie przystoi Instytucji, którą Pan kieruje – czytamy w dokumencie.  Stanowisko Prezydium ZRB

Pożegnanie

Pożegnanie

15 października odbyły się uroczystości pogrzebowe  Felicji Gwincińskiej – wieloletniej przewodniczącej Rady  Miasta Bydgoszczy, osoby bardzo zasłużonej i oddanej naszemu miastu. W uroczystościach uczestniczyli Jan Kryger – wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego oraz Wiesław Piotrowski – sekretarz ZRB. To dzięki przychylności i staraniom Felicji Gwincińskiej, Uchwałą Rady Miasta, mostom przez Brdę w ciągu ul.Focha nadano imię „Mosty Solidarności”. Uroczystość obyła się 2 września 2005 roku, w 25.rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”. Pozostanie na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci.

Wygrana sprawa Hieronima S.

Wygrana sprawa Hieronima S.

Chciałoby się powiedzieć nareszcie! 10 października br., podczas kolejnej rozprawy Hieronim Stachel – przewodniczący ZOZ NSZZ „Solidarność” przy OSM CUIAVIA został przywrócony do pracy, tym samym wielomiesięczna batalia o przestrzeganie prawa pracy i przepisów ustawy o związkach zawodowych zakończyła się sukcesem Związku.

INFORMACJA DNIA!!!

INFORMACJA DNIA!!!

Wygrana sprawa w Sądzie Pracy w Inowrocławiu. Przewodniczący organizaji związkowej NSZZ „Solidarność” w OSM CUIAVIA Hieronim Stachel, wyrokiem sądu wydanym w dniu dzisiejszym – 10 października został przywrócony do pracy. Gratulujemy. Szczegóły już wkrótce.


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74