Petycja do Premiera

Petycja do Premiera

Podczas odbywającej się 26 marca solidarnościowej pikiety przed Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy Leszek Walczak – przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” wręczył wicewojewodzie kujawsko-pomorskiemu Zbigniewowi Ostrowskiemu Petycję skierowaną do Premiera Tuska. Związkowcy zarówno z „Solidarności”, jak i Forum ZZ, OPZZ oraz organizacji pozarządowych napisali w niej, że „zdecydowanie sprzeciwiają się ograniczaniu wydatków socjalnych i żądają realizacji przez Rząd Europejskiego Programu Walki z Ubóstwem. W Petycji podkreślono także, iż „Odrzucenie dialogu i dalsze lekceważenie społeczeństwa spowoduje wzrost uzasadnionych protestów przez kolejne grupy społeczne i zmusi Związek do podjęcia radykalnych działań w obronie ludzi pracy i społeczeństwa obywatelskiego”.

Strajk na Śląsku i akcje solidarnościowe w Regionach

Strajk na Śląsku i akcje solidarnościowe w Regionach

19 marca Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zdecydowała o zorganizowaniu w dniu 26 marca czterogodzinnego strajku generalnego na Śląsku, a we wszystkich miastach wojewódzkich akcji solidarnościowej – przede wszystkim w postaci pikiet i manifestacji przed urzędami wojewódzkimi. Komisja Krajowa przyjęła Uchwałę ws. działań Związku wobec polityki rządu . W posiedzeniu Komisji Krajowej w Bielsku-Białej uczestniczyli Leszek Walczak – Przewodniczący Regionu i Wojciech Wachowiak – członek KK. O szczegółach akcji protestacyjnej w naszym Regionie rozmawiać będą jutro, 22 marca, członkowie Zarządu Regionu, Prezydium i Przewodniczący organizacji związkowych.

Zarząd „Ciech Pianki” Sp. z o.o. łamie prawo związkowe!!!

11 marca o godzinie 11.00 miało się odbyć spotkanie Zarządu „Ciech Pianki” Sp. z o.o. z Organizacjami Związkowymi działającymi w tej Spółce, w ramach wszczętego sporu zbiorowego. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Ciech Pianki” Sp.z o.o. upoważniła zastępcę przewodniczącego Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” Sebastiana Gawronka do przeprowadzenia, w ich imieniu, spotkania.

Obradował Zarząd Regionu

Obradował Zarząd Regionu

28 lutego 2013 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący Leszek Walczak zrelacjonował posiedzenie Komisji Trójstronnej, które odbyło się 27.02.2013 r. Następnie zaproszeni koledzy z Grudziądza przedstawili powody decyzji związanych ze zmianą miejsca rejestracji organizacji związkowych z ich powiatu.

Spotkanie Straży Miejskiej

21 lutego w siedzibie NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych NSZZ „Solidarność” działających przy Strażach Miejskich i Gminnych Katowic, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Grudziądza, Komornik, Gdańska, Białegostoku, Krakowa, Szczecina, Lublina, Przemyśla i Bydgoszczy. Spotkanie wspierał również Jerzy Wielgus, Przewodniczący Sekretariatu Służb Publicznych i zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudy oraz Przewodniczący Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” Leszek Walczak.

Apel o wolną niedzielę

Apel o wolną niedzielę

W najbliższą niedzielę – 3 marca – w wielu kościołach naszego kraju będą rozdawane ulotki promujące niedzielę, jako dzień odpoczynku i dzień rodziny, bo jak mówił Błogosławiony Jan Paweł II „Niedziela jest dniem radości, odpoczynku i solidarności”. Zwracamy się z gorącym apelem do przewodniczących i członków organizacji związkowych naszego Regionu o aktywne włączenie się do akcji i pomoc w jej rozpropagowaniu.

Debata „Wsparcie dla Regionu”

Debata „Wsparcie dla Regionu”

Blisko sto osób uczestniczyło w Debacie „Wsparcie dla Regionu” zorganizowanej wspólnie przez Region Bydgoski NSZZ „Solidarność” oraz Nadwiślański Związek Pracodawców „Lewiatan”. 25 lutego, w hotelu Słoneczny Młyn spotkali się parlamentarzyści, samorządowcy, pracodawcy i związkowcy, aby podjąć działania wspierające rozwój naszego województwa.

„Wsparcie dla Regionu”

W najbliższy poniedziałek, 25 lutego z inicjatywy Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” oraz Nadwiślańskiego Związku Pracodawców „Lewiatan” odbędzie się Debata poświęcona rozwojowi infrastruktury w regionie, w której udział wezmą parlamentarzyści i samorządowcy regionu kujawsko-pomorskiego. Debata podzielona jest na dwa panele tematyczne: Infrastruktura drogowa jako jeden z kluczowych czynników rozwoju koniunktury w regionie oraz Rozwój infrastruktury wodnej i budowa zapory wodnej jako szansa dla regionu. Deklaracja

Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Sekcji Krajowej Mleczarstwa i Koncentratów Spożywczych

Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Sekcji Krajowej Mleczarstwa i Koncentratów Spożywczych

W dniach 7-8.02.2013 r. w Kobylnikach k/Kruszwicy odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Sekcji Krajowej Mleczarstwa i Koncentratów Spożywczych NSZZ „Solidarność”. W obradach uczestniczyli członkowie Rady i Komisji Rewizyjnej Sekcji, członkowie Prezydium Regionu Bydgoskiego z Przewodniczącym Leszkiem Walczakiem na czele oraz członkowie Komisji Zakładowej OSM „Cuiavia”.

Spotkanie z wiceprezydent Bydgoszczy Grażyną Ciemniak

13 lutego Organizacje Związkowe NSZZ „Solidarność” przy KPEC, ADM i Spółce Wodnej „Kapuściska” oraz członkowie Prezydium ZRB NSZZ „Solidarność” spotkali się z Wiceprezydent Bydgoszczy p. Grażyną Ciemniak. Omówiono problemy w poszczególnych Spółkach, gdzie nadzór sprawuje Urząd Miasta.


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74