Przewodniczący Regionu w radiu PiK

Przewodniczący Regionu w radiu PiK

27 kwietnia Leszek Walczak był gościem w bydgoskim radiu PiK. W audycji redaktor Anny Raczyńskiej pt. „Gorąca godzina” dyskutowano m.in. o Kontrowersyjnym orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w korupcyjnej sprawie byłej posłanki Beaty Sawickiej, Zarzutach prokuratury, wobec marszałka Podkarpacia oraz Echach po obradach Komisji Trójstronnej z udziałem premiera Donalda Tuska. Leszek Walczak przedstawił także przygotowania do planowanego na 6 maja w sali MZK spotkania „Platformy Oburzonych. W audycji oprócz szefa Regionu uczestniczyli posłowie, radny województwa oraz wicewojewoda kujawsko-pomorski.

Goście z Ukrainy w siedzibie Zarządu Regionu

26 kwietnia gościliśmy w Zarządzie Regionu młodych wolontariuszy z Ukrainy. Przyjechali nad Brdę na zaproszenie bydgoskiej Fundacji „Wiatrak”. Część z nich studiuje dziennikarstwo i zainteresowani są najnowszą historią Polski. W Bydgoszczy zbierają informację o powstaniu NSZZ „Solidarność”, a w szczególności o wydarzeniach z marca 1981 roku i stanu wojennego.

Posiedzenie zespołu WKDS

24 kwietnia odbyło się posiedzenie zespołu do spraw rozwoju społeczno-gospodarczego sfery przemysłowej Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Zespół zarekomendował stanowisko w sprawie ciągłego monitorowania poczynań Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazowniczego S.A. w stosunku do spółek gazowniczych w regionie bydgoskim. Druga rekomendacja dotyczyła obrony miejsc pracy w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy i Wojskowych Zakładach Uzbrojenia w Grudziądzu. Obie firmy chce przejąć grupa BUMAR, a takim działaniom od kilku miesięcy przeciwstawiają się pracownicy i związki zawodowe. Również zespół WKDS wyraził zdecydowany sprzeciw wobec takich działań. W posiedzeniu zespołu uczestniczył Sebastian Gawronek – zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu.

Obradował Zarząd Regionu

Obradował Zarząd Regionu

24 kwietnia odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”. Podczas obrad omówiono m.in. sytuację w Spółce Wodnej „Kapuściska”, którą bydgoski Ratusz chce rozwiązać i jednocześnie przejąć 300 km sieci wodociągowej po „Zachemie”. Dyskutowano także nad przygotowywanym Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy w domach opieki społecznej. Związkowcy zapoznali się również z informacją dotyczącą aktualnej sytuacji pracowników Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” skierowała zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”. Panu Henrykowi zarzucono przywłaszczenie pieniędzy oraz przeznaczenie środków na rzecz osób nieuprawnionych.

Będzie sondażowe referendum strajkowe

Będzie sondażowe referendum strajkowe

23 kwietnia w Warszawie, odbyło się posiedzenie sztabu protestacyjnego NSZZ „Solidarność”. Dyskusja dotyczyła przygotowania protestu przeciwko rządowym zmianom w prawie pracy, w tym m.in. planów wprowadzenia w kodeksie pracy 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego oraz elastycznych form czasu pracy. Sztab protestacyjny podjął decyzję o przeprowadzeniu do końca czerwca, na szczeblu zakładów pracy w całej Polsce, sondażowego referendum strajkowego. Kulminacja protestu przypadnie prawdopodobnie na wrzesień. W obradach Sztabu Region Bydgoski NSZZ „Solidarność” reprezentował przewodniczący Leszek Walczak.

„Solidarność” w Licheniu

„Solidarność” w Licheniu

21 kwietnia odbyła się XIV Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ „Solidarność” do Lichenia. We wspólnej modlitwie w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej uczestniczyło około 15.000 związkowców oraz 160 Pocztów Sztandarowych NSZZ „Solidarność” z całej Polski. Z naszego Regionu w pielgrzymce licheńskiej udział wzięło 50 osób wraz Pocztem Sztandarowym w składzie: Jan Kryger, Andrzej Wąsowski i Henryk Zinkiewicz. Po mszy świętej pielgrzymi złożyli wiązanki kwiatów przy pomnikach: błogosławionego Jana Pawła II, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki i pomniku upamiętniającym wydarzenia Sierpnia 80. Opiekunami bydgoskiej pielgrzymki byli: Jan Kryger – wiceprzewodniczący Zarządu Regionu oraz Ryszard Sieradzki.

Rząd nie wycofa się ze zmian w Kodeksie pracy!

Jak wynika z pisma z dnia 17 kwietnia 2013 roku Ministra pracy, który występuje w imieniu premiera Donalda Tuska, rząd nie zamierza wycofać się ze zmian w Kodeksie pracy, wprowadzających 12-to miesięczny okres rozliczeniowy oraz elastyczne formy czasu pracy. Wycofanie tych projektów było pierwszym i podstawowym warunkiem powstrzymania się naszego Związku od podjęcia akcji protestacyjnych. Zatem wszystko wskazuje na to, że rząd zmierza do konfrontacji. Dlatego na 23 kwietnia zwołano w Warszawie sztab protestacyjny NSZZ „Solidarność”, na którym podjęte zostaną decyzje dotyczące dalszych działań Związku.

Debata o oświacie

Debata o oświacie

9 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Świeciu nad Wisłą odbyła się Debata o Oświacie. Organizatorami dyskusji były: Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Świeciu oraz Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy. Patronat nad Debatą objęli: Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki i Przewodniczący Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” Leszek Walczak. W swoim wystąpieniu szef Regionu wyraźnie podkreślił, że najważniejszym podmiotem troski państwa zawsze powinien być uczeń. Zdaniem związkowców niedopuszczalna jest dalsza likwidacja szkół i innych placówek oświatowych oraz obniżanie rangi zawodu nauczyciela. W Debacie poruszane były tematy istotne dla polskiego ucznia, rodzica i nauczyciela dotyczące m.in: nowej podstawy [...]

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia

5 kwietnia odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, którego członkiem z ramienia NSZZ „Solidarność” jest Sebastian Gawronek. Jednym z głównych punktów posiedzenia było zaopiniowanie Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w roku 2013 dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74