Obradował Zarząd Regionu

Obradował Zarząd Regionu

24 kwietnia odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”. Podczas obrad omówiono m.in. sytuację w Spółce Wodnej „Kapuściska”, którą bydgoski Ratusz chce rozwiązać i jednocześnie przejąć 300 km sieci wodociągowej po „Zachemie”. Dyskutowano także nad przygotowywanym Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy w domach opieki społecznej. Związkowcy zapoznali się również z informacją dotyczącą aktualnej sytuacji pracowników Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” skierowała zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”. Panu Henrykowi zarzucono przywłaszczenie pieniędzy oraz przeznaczenie środków na rzecz osób nieuprawnionych.

Będzie sondażowe referendum strajkowe

Będzie sondażowe referendum strajkowe

23 kwietnia w Warszawie, odbyło się posiedzenie sztabu protestacyjnego NSZZ „Solidarność”. Dyskusja dotyczyła przygotowania protestu przeciwko rządowym zmianom w prawie pracy, w tym m.in. planów wprowadzenia w kodeksie pracy 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego oraz elastycznych form czasu pracy. Sztab protestacyjny podjął decyzję o przeprowadzeniu do końca czerwca, na szczeblu zakładów pracy w całej Polsce, sondażowego referendum strajkowego. Kulminacja protestu przypadnie prawdopodobnie na wrzesień. W obradach Sztabu Region Bydgoski NSZZ „Solidarność” reprezentował przewodniczący Leszek Walczak.

„Solidarność” w Licheniu

„Solidarność” w Licheniu

21 kwietnia odbyła się XIV Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ „Solidarność” do Lichenia. We wspólnej modlitwie w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej uczestniczyło około 15.000 związkowców oraz 160 Pocztów Sztandarowych NSZZ „Solidarność” z całej Polski. Z naszego Regionu w pielgrzymce licheńskiej udział wzięło 50 osób wraz Pocztem Sztandarowym w składzie: Jan Kryger, Andrzej Wąsowski i Henryk Zinkiewicz. Po mszy świętej pielgrzymi złożyli wiązanki kwiatów przy pomnikach: błogosławionego Jana Pawła II, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki i pomniku upamiętniającym wydarzenia Sierpnia 80. Opiekunami bydgoskiej pielgrzymki byli: Jan Kryger – wiceprzewodniczący Zarządu Regionu oraz Ryszard Sieradzki.

Rząd nie wycofa się ze zmian w Kodeksie pracy!

Jak wynika z pisma z dnia 17 kwietnia 2013 roku Ministra pracy, który występuje w imieniu premiera Donalda Tuska, rząd nie zamierza wycofać się ze zmian w Kodeksie pracy, wprowadzających 12-to miesięczny okres rozliczeniowy oraz elastyczne formy czasu pracy. Wycofanie tych projektów było pierwszym i podstawowym warunkiem powstrzymania się naszego Związku od podjęcia akcji protestacyjnych. Zatem wszystko wskazuje na to, że rząd zmierza do konfrontacji. Dlatego na 23 kwietnia zwołano w Warszawie sztab protestacyjny NSZZ „Solidarność”, na którym podjęte zostaną decyzje dotyczące dalszych działań Związku.

Debata o oświacie

Debata o oświacie

9 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Świeciu nad Wisłą odbyła się Debata o Oświacie. Organizatorami dyskusji były: Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Świeciu oraz Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy. Patronat nad Debatą objęli: Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki i Przewodniczący Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” Leszek Walczak. W swoim wystąpieniu szef Regionu wyraźnie podkreślił, że najważniejszym podmiotem troski państwa zawsze powinien być uczeń. Zdaniem związkowców niedopuszczalna jest dalsza likwidacja szkół i innych placówek oświatowych oraz obniżanie rangi zawodu nauczyciela. W Debacie poruszane były tematy istotne dla polskiego ucznia, rodzica i nauczyciela dotyczące m.in: nowej podstawy [...]

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia

5 kwietnia odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, którego członkiem z ramienia NSZZ „Solidarność” jest Sebastian Gawronek. Jednym z głównych punktów posiedzenia było zaopiniowanie Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w roku 2013 dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Apel o wsparcie BOSS

Apel o wsparcie BOSS

Zwracamy się z prośbą o wsparcie Bydgoskiego Ośrodka Solidarności Społecznej. Przekazując 1% swojego podatku wspieramy funkcjonowanie wspólnoty terapeutycznej dla bezdomnych i alkoholików przy Domu Rekolekcyjnym w Suchej, funkcjonowanie kuchni dla ubogich prowadzonej przez Siostry Albertynki w Bydgoszczy a także działalność wychowawczą dzieci i młodzieży prowadzoną przez Ojców Jezuitów. Wystarczy w odpowiednią rubrykę swojego PIT-u wpisać numer KRS 0000281131. Z góry serdecznie dziękujemy.

„Towarzysz” Prezes!!!

W PRL-u towarzysz sekretarz PZPR i towarzysz Dyrektor z niezwykłą sumiennością wykonując polecenia partii zabraniali i utrudniali wywieszania flag „Solidarności” i grozili działaczom Związku zwolnieniami z pracy. Ale to już było i wydawało się, że w wolnej Polsce takie niechlubne dla pracodawców przypadki nie będą miały miejsca.

Petycja do Premiera

Petycja do Premiera

Podczas odbywającej się 26 marca solidarnościowej pikiety przed Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy Leszek Walczak – przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” wręczył wicewojewodzie kujawsko-pomorskiemu Zbigniewowi Ostrowskiemu Petycję skierowaną do Premiera Tuska. Związkowcy zarówno z „Solidarności”, jak i Forum ZZ, OPZZ oraz organizacji pozarządowych napisali w niej, że „zdecydowanie sprzeciwiają się ograniczaniu wydatków socjalnych i żądają realizacji przez Rząd Europejskiego Programu Walki z Ubóstwem. W Petycji podkreślono także, iż „Odrzucenie dialogu i dalsze lekceważenie społeczeństwa spowoduje wzrost uzasadnionych protestów przez kolejne grupy społeczne i zmusi Związek do podjęcia radykalnych działań w obronie ludzi pracy i społeczeństwa obywatelskiego”.


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74