Sztandary

Sztandar  Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”

Pierwszy Sztandar Regionu Bydgoskiego powstał późno, bo dopiero w 10. rocznicę podpisania porozumień Sierpniowych. Na mocy decyzji Zarządu Regionu, w maju 1990 roku powołano Zespół ds. Sztandaru, którego zadaniem było zgromadzenie środków niezbędnych do wykonania sztandaru. Do organizacji związkowych Regionu skierowano apel o jednorazową wpłatę na ten cel. Fundatorami bydgoskiego Sztandaru były także osoby prywatne. 14 sierpnia 1990 roku Zarząd Regionu powołał w skład Pocztu Sztandarowego następujących członków: Seweryna Bociana, Romana Danielewskiego, Stanisława Kowalczuka, Jerzego Mierzejewskiego, Eugeniusza Miemczyka, Andrzeja Musielaka, Artura Matelskiego, Leszka Tucholskiego, Bronisława Pastuszewskiego i Wojciecha Wachowiaka. Pierwszym Chorążym Pocztu Sztandarowego Regionu został Andrzej Mazurowicz. Poświęcenia Sztandaru bydgoskiej „Solidarności” dokonał biskup Jan Nowak 31 sierpnia 1990 roku, podczas uroczystej mszy świętej w kościele o.o.Jezuitów w Bydgoszczy.
12 grudnia 2011 roku, podczas mszy świętej w intencji Ojczyzny oraz ofiar stanu wojennego, poświęcono nowy Sztandar Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”. Uroczystość odbyła się w parafii pw.Św.Andrzeja Boboli, kościele patronackim bydgoskiej „Solidarności”. Aktu poświęcenia Sztandaru dokonał nasz Kapelan Ojciec Mieczysław Łusiak SJ. Sztandar wykonany został przez Siostry ze Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Klarysek w Bydgoszczy. Projekt graficzny opracował pan Marek Dłuski. Uchwałę o ufundowaniu nowego Sztandaru podjął Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” w listopadzie 2010 roku. Sztandar Regionu Bydgoskiego uczestniczy we wszystkich uroczystościach związkowych, kościelnych oraz państwowych, zarówno na terenie działania Regionu, jak i podczas pielgrzymek do Częstochowy i Lichenia, a także w Gdańsku, podczas obchodów rocznicy Sierpnia’ 80. Nierzadko towarzyszy także w ostatniej drodze działaczom, którzy swoje życie związali od początku z „Solidarnością”.

Sztandar Oddziału NSZZ „Solidarność”
w Nakle
W roku 1999, z inicjatywy Anieli Bobrowskiej i Czesława Olenkowicza rozpoczęto starania o wykonanie Sztandaru dla Oddziału NSZZ „Solidarność” w Nakle. Apel i indywidualne rozmowy o dofinansowanie wykonania sztandaru przyniósł pozytywny efekt. Darczyńcami byli między innymi: Ryszard Brejza, Edward Gajtkowski, Aniela Bobrowska, Szymon Karolczak, Zenon Figiel, Benedykt Kończk, Regina Grochal, Tadeusz Sobol, Czesław Olenkowicz, Stefan Kosiedowski, Andrzej Jedynak, Telesfor Horodecki, Stefan Pastuszewski, Adam Sokala, Eugenia Szczepańska, Maciej Świątkowski, Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ„Solidarność” i KZ NSZZ„Solidarność w Nakle. Bardzo dużą pomoc udzielił także Ks. Jan Andrzejczak – proboszcz parafii Św. Wawrzyńca w Nakle, który przez cały okres realizacji tego pomysłu wspierał naszą inicjatywę. Poświęcenie Sztandaru nastąpiło 7 maja 2000 roku, podczas uroczystej mszy świętej, w której oprócz związkowców uczestniczyli także posłowie i senatorowie. Do roku 2006 Sztandar przechowywany był w prywatnym mieszkaniu. W roku 2007 Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” ufundował gablotę, która do dnia dzisiejszego znajduje się w siedzibie Zarządu Oddziału w Nakle. Sztandar brał udział w wielu uroczystościach, między innymi w Warszawie, Gdańsku, Bydgoszczy i Nakle.

Sztandar NSZZ „Solidarność” PESA Bydgoszcz S.A.
Sztandar Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność przy PESA Bydgoszcz SA (dawne Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Bydgoszczy). Sztandar poświęcono 28 listopada 1981 roku. Chorążym Pocztu Sztandarowego jest Franciszek Ziółkowski. Skład Pocztu: Leszek Szmytkowski, Piotr Zajdlewicz, Piotr Czechowicz i Mirosław Wojtynowski.

Sztandar NSZZ „Solidarność” Poczta Polska Centrum Logistyki Oddział Regionalny
w Bydgoszczy
Sztandar powstał w 2001 roku z inicjatywy kol. Władysławy Lipińskiej – zasłużonej działaczki NSZZ „Solidarność”. Wyhaftowały go Siostry z Zakonu Klarysek w Bydgoszczy. Projekt graficzny opracowała Komisja Zakładowa. Jednak największy wkład w opracowanie graficzne ma kol. Edward Bojko – członek związku, były delegat na WZD Regionu, obecnie Zastępca Dyrektora w firmie. Sztandar został poświęcony dwukrotnie. Pierwszy raz w dniu 31.08.2001 roku, w rocznicę podpisania porozumień sierpniowych w kościele o.o. Jezuitow w Bydgoszczy. Powtórnie podczas XIX Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasnej Górze. Poczet Sztandarowy jest zmienny, lecz główny sztandarowy pozostaje ten sam. Jest nim kolega Józef Kafara, który od samego początku bierze udział we wszystkich uroczystościach. Strona z napisem „Solidarność” i nazwą firmy opatrzona jest wizerunkiem św. Krzysztofa – opiekuna kierowców, wszak jesteśmy firmą transportową oraz krótkim fragmentem modlitwy kierowców. Druga strona z wizerunkiem Bydgoskiej Matki Boskiej Pięknej Miłości i niezapomniane słowa Kapelana „Solidarności” Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki „…zło dobrem zwyciężaj”. Sztandar przechowywany jest w gablocie w pomieszczeniach zarządu Związku. W 2001 r. firma nosiła nazwę taką, jak na Sztandarze, obecnie jak w tytule.

Sztandar OM NSZZ „Solidarność” Mondi Świecie S.A.
Sztandar Organizacji Międzyzakładowej Mondi Świecie S.A. – uprzednio Celuloza Świecie. Projektant – plastyk Bogdan Stadnik, wykonanie siostra Imelda ze zgromadzenia sióstr  Pasterek Opatrzności Bożej Topolno. Drzewce, staraniem Adama Kapczuka, wykonali związkowcy ze stolarni. Okucia metalowe wykonali Marek Witomski i Jerzy Wójcik. Głowicę orła odlano w ZNTK Bydgoszcz. Sztandar poświęcono 16 maja 1991r przez księdza infułata Kazimierza Górskiego w kościele parafialnym pod wezwaniem Andrzeja Boboli. 8-14 listopad 1996 udział w pielgrzymce NSZZ Solidarność do Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji 18 rocznicy pontyfikatu. Obecny chorąży – Andrzej Maliszewski.


Sztandar NSZZ „Solidarność” Oddział
w Tucholi
Sztandar NSZZ „Solidarność” w Tucholi powstał w roku 1981. Inicjatywę jeszcze jesienią 1980 roku podjęła śp. Stanisława Betyna – członek Zarządu Oddziału NSZZ „Solidarność” w Tucholi. Związkiem w Tucholi kierowali wówczas śp. Wiesław Kalisz – Przewodniczący i Jan Czupryniak – wiceprzewodniczący. Sztandar wyhaftowały, nieżyjące już dzisiaj, działaczki Solidarności, hafciarki tucholskie – wspomniana Stanisława Betyna oraz nauczycielka p. Helena Grabkowska. Latem 1981 roku Sztandar poświęcił ks. kan. dr Kazimierz Janiszewski, proboszcz parafii p.w. Bożego Ciała w Tucholi. Zaraz po wprowadzeniu stanu wojennego Sztandar przejęła Służba Bezpieczeństwa z zamiarem spalenia go. W jakiś sposób udało się wynieść sztandar i przekazać księdzu Zenonowi Żmijewskiemu, wówczas wikaremu parafii p.w. Bożego Ciała w Tucholi (dzisiaj proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Pokrzydowie, Diecezja Toruńska). Ksiądz Zenon przechował Sztandar do roku 1989.

Sztandar Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”
przy
Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w  Bydgoszczy
Sztandar został ufundowany przez Elżbietę Bratkowską-Gołaszewską w roku 2008. Poświęcony był dnia 13.12.2008 roku w parafii pw. św Andrzeja Boboli w Bydgoszczy, podczas mszy za Ojczyznę. Poczet Sztandarowy składa się z przedstawicieli Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego. Reprezentacja Związku stara się uczestniczyć we mszach inauguracyjnych, rocznicowych oraz związkowych.

Sztandar Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Chemicznych „ZACHEM”
w Bydgoszczy
Sztandar MOZ NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy został ufundowany ze składek członkowskich. Poświęcenia Sztandaru dokonał biskup Jan Nowak. Uroczystość odbyła się w parafii Świętych Polskich Braci Męczenników, 19 października 1990 roku, w 6. rocznicę męczeńskiej śmierci kapelana „Solidarności” księdza Jerzego Popiełuszki. Chorążym Pocztu Sztandarowego był znany działacz związkowy Jerzy Ossowski.

Sztandar NSZZ „Solidarność” Oddziału Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
Sztandar NSZZ „Solidarność” Oddziału Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy został ufundowany z okazji 25. rocznicy powstania naszego Związku w roku 2005 oraz przy okazji obchodów
145- lecia Zakładu Gazowniczego.

 


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74